Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина Општина Врбас
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06 - 3 - 956 / 2017 - II / 02
Дана ,18.12.2017. године
Врбас

На основу поглавља II "Опис планираних мера", тачка 100.2 "Кредитна подрашка" тачка 100.2.1Суфинансирање камата за пољопривредне кредите, подтачка 2.1.1.2 "Административна поцедура", Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Врбас за 2017. годину ("Службени лист општине Врбас",бр.37/2017) који је донет од стране Скупштине општине Врбас, а под предходно прибављеном сагласности Министарства пољопривреде и заштите животне средине бр.320-2-341/2017-IV/11 од дана 30.10.2017.године и на основу члана 50. и 93. Статута општине Врбас ("Службени лист општине Врбас",бр.35/2017) Председник општине Врбас расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
БАНКАМА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЗА КРАТКОРОЧНО КРЕДИТИРАЊЕ РЕГИСТРОВАНИХ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРБАС У 2017. ГОДИНИ УЗ УЧЕШЋЕ ОПШТИНЕ ВРБАС У СУБВЕНЦИОНИСАЊУ КАМАТА И /ИЛИ НАКНАДА НА КРЕДИТЕ ЗА НАБАВКУ ОБРТНИХ СРЕДСТАВА

I. Позивају се банке заинтересоване за краткорочно кредитирање обртних средстава, физичких лица-носиоца активног пољопривредног газдинства, а уз учешће локалне самоуправе субвенционисањем целокупне камате и / или накнаде пољопривредним произвођачима на територији општине Врбас (у даљем тексту: општина) да општини поднесу писане понуде са условима кредитирања.

II. Услови које банке треба да испуне су:

  • да краткорочно кредитирају набавку обртних средстава за пољопривредна газдинства која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава са активним статусом,
  • да пољопривредним газдинствима из тачке I.одобре само један кредит који се исплаћује у динарима, без валутне клаузуле, који не може бити мањи од 100.000,00 динара нити већи од 500.000,00 динара,
  • да за сваки кредит одобрен регистрованим пољопривредним газдинствима општина субвенционише камату и /или накнаду на одобрени кредит у целости,
  • да укупни трошкови камате и /или накнаде за обраду кредита не могу бити већи од 6,5 % од износа одобреног кредита,
  • да период кредита не буде дужи од 12 месеци и
  • да сав ризик одобрења и наплате кредита од корисника кредита сносе банке.

Средства којима ће општина субвенционисати камату и /или накнаду на додељене кредите износе укупно 2.000.000,00 динара и обезбеђена су у буџету општине за 2017. годину.

Исплата субвенционисане камате и /или накнаде вршиће се према редоследу подношења захтева за доделу кредита, а најкасније до 31.10.2018.године, односно до утрошка средстава.

III. Право учешћа по овом јавном позиву имају банке

  • које су регистроване за обављање банкарских послова (доставити извод из АПР-а не старији од 30 дана), и имају пословну јединицу у општини Врбас и
  • које доставе понуду у складу са овим јавним позивом.

IV. Понуде које нису сачињене у складу са овим јавним позивом неће бити прихваћене.

Након разматрања приспелих понуда банака Председник општине Врбас ће доставити обавештење банкама које испуњавају услове из овог јавног позива.

V. Општина Врбас , председник општине ће након достављања обавештења из става 2 тачке IV са банкама закључити Споразум о међусобним правима и обавезама.

VI. Потписане и оверене понуде подносе се општини Врбас, Маршала Тита 89 , на писарници услужног центра Општинске управе Врбас (пулт писарнице) у затвореним ковертама са назнаком "Комисији за реализацију Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Врбас за 2017.годину - јавни позив банкама заинтересованим за краткорочно кредитирање регистрованих пољопривредних газдинстава на територији општине Врбас у 2017.години, уз учешће општине Врбас у субвенционисању камата и /или накнада на кредите за набавку обртних средстава".

Рок за достављање понуда са потребном документацијом је 22.12.2017.године до 15.00 часова.

Текст јавног позива биће објављен на интернет страници општине Врбас www.vrbas.net

Све додатне информације могу се добити у Општинској управи Vrbas, на телефон 021/795-4014

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милан Глушац

КУЛТУРА

Културно лето Змајево 2022

20. јун 2022. КУЛТУРА

Културно лето Змајево 2022

Змајевчани и њихови гости имаће и ове године прилику да у...

Познати победници 33. Невеновог фестивала деце песника

04. јун 2022. КУЛТУРА

Познати победници 33. Невеновог фестивала деце песника

У Савином Селу одржан је 33. Невенов фестивал деце песник...

Познати финалисти Невеновог фестивала деце песника

28. мај 2022. КУЛТУРА

Познати финалисти Невеновог фестивала деце песника

Жири XXXIII Невеновог фестивала деце песника, који ради у...

Отворена 48. Палета младих

28. мај 2022. КУЛТУРА

Отворена 48. Палета младих

У Ликовној галерији Културног центра Врбаса отворена је и...

Песничко вече Фестивала поезије младих

27. мај 2022. КУЛТУРА

Песничко вече Фестивала поезије младих

У наставку Фестивала поезије младих у четвртак је, у двор...