Фондација «Ана и Владе Дивац» у сарадњи са групом донатора из САД, расписује конкурс за доделу стипендије ученицима основних школа, који 2017. године уписују средњу школу на територији Републике Србије, а по унапред утврђеним условима.

I УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУ

Право на стипендију имају ученици који у септембру 2017. године уписују И, ИИ или ИИИ разред средње школе, чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, а који постижу одличан успех у учењу и владању и чији је барем један родитељ/старатељ имао избеглички статус у Републици Србији, а избегао је из Републике Хрватске и то из следећих општина: Бенковац, Војнић, Вргинмост, Глина, Грачац, Двор, Доњи Лапац, Дрниш, Книн, Кореница, Костајница, Крњак, Обровац, Петриња, Плашки, Слуњ, Задар, Цапраг, Грубишно Поље, Дарувар, Окучани, Пакрац, Слатина, Бели Манастир, Вуковар, Даљ, Мирковци, Тења.

На конкурс за доделу ученичких стипендија могу се пријавити ученици првог, другог или трећег разреда средње школе који у школовању постижу одличан општи успех (од 4,50 до 5), а чији један или оба родитеља/старатеља имају потврду да су избегли из горе наведених општина. Посебну предност при додели стипендије имаће кандидати из осетљивих друштвених група (материјално угрожене породице, једнородитељске породице, лица са инвалидитетом, лица са хроничним болестима и др).

Број стипендија утврђује се према расположивим средствима донатора, а за одговарајућу школску годину.

II ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

Кандидат приликом пријављивања на конкурс подноси обавезну документацију:

 1. Пријавни образац (преузети са сајта Фондације);
 2. Уверење о постигнутом успеху ученика у претходном школовању (Копија књижице за последње три године школовања)
 3. Уверење о постигнутим успесима на такмичењима (Копија диплома и сл)
 4. Уверење о просечном месечном приходу по члану породице ученика (Потврда од послодавца о висини нето примања за последња 3 месеца, пензиони лист или потврда националне службе за запошљавање за незапослене родитеље/старатеље)
 5. Штампане податке са електронске личне карте или фотокопију старе важеће личне карте оба родитеља или старатеља.
 6. Потврда о избеличкомстатусуобаилиједногродитеља/старатеља (КопијаизбегличкелегитимацијеилипотврдаодКомесаријата за избегла и расељеналица)
 7. Потврда о волонирању, уколико је ученик волонирао у некој институцији или организацији.

Додатна документација:
Кандидати из осетљивих друштвених група, осим напред наведених докумената, подносе и документацију којом доказују припадност осетљивој друштвеној групи, као што су документација којом се доказује инвалидитет детета/родитеља (медицинска документација), једнородитељски статус породице (урмлица родитеља, копије судске пресуде о самосталном вршењу родитељског права, односно умрлица или други документ који доказује да један родитељ сам брине о детету и др). Поднета конкурсна документа се не враћају.

III РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ДОКУМЕНАТА И ОДАБИР СТИПЕНДИСТА

Конкурс ће бити отворен од 12.6.2017. до 18.8.2017. године. Пријаве се подносе на адресу Фондације Ана и Владе Дивац, Илије Гарашанина 53 а, 11 000 Београд са назнаком „За ученичке стипендије“. Одлука о одабраним ученицима, биће донета до краја августа, а уплата стипендије креће од септембра 2017. године.Све додатне информације могу се добити на телефон 011/33 41 755.

Неблаговремена и непотпуна конкурсна документација неће бити разматрана.

IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА

Редослед кандидата за доделу ученичке стипендије утврђује се на основу:
1) успеха оствареног у претходном школовању, и то:
– општег успеха у последња три разреда школовања,
– награда на такмичењима и спортских резултата
2) социјално-економског статуса породице.
Социјално-економски статус породице утврђује се на основу просека укупних месечних прихода по члану породице ученика, за период јануар – март текуће године, те документација којом се доказује инвалидитет детета/родитеља/старатеља, једнородитељски статус породице и др.

Успех остварен у претходном школовању исказује се бројем бодова, и то:

 1. општи успех за последње три године школовања- исказује се бројем бодова у висини општег успеха (од 4,50 до 5 бодова за сваку школску годину, максимално 15);
 2. награде на такмичењима и спортски резултати (5 бодова национална и 3 бода општинска такмичења)
 3. Волонтерски и друштвено користан рад (1 бод)

Социјално-економски статус породице исказује се бројем бодова за просек укупних месечних прихода по члану породице ученика за период јануар - март текуће године, и то:

 • Без прихода (5 бодова)
 • Испод просечних месечних примања за Републику Србију (3 бода)
 • Остали социо-економски услови (1-3 бода)

Кандидати се рангирају према укупном броју бодова оствареном по свим основама које се вреднују за доделу ученичке стипендије. Рангирање се врши на основу достављене документације.

V ПОСТУПАК

Пријава са потребном конкурсном документацијом подноси се Фондацији Ана и Владе Дивац, Илије Гарашанина 53а, 11000 Београд до назначеног датума. Комисија разматра пријаве и утврђује коначну ранг-листу кандидата, која се објављује на сајту Фондације.

На основу одлуке о додели стипендије, родитељ/старатељ ученика закључује уговор о стипендији са Фондацијом, којим се ближе уређују права и обавезе у вези са коришћењем стипендије. Стипендија се исплаћује на месечном нивоу и додељује се без обавезе враћања. Ученик који буде изабран за стипендирање, биће у обавези да најмање 4 сата месечно волонтира о чему ће Фондацију редовно писмено обавештавати.

Кориснику ученичке стипендије обуставља се исплата одобрене стипендије у случају нетачно приказаних података, напуштања редовног школовања или престанка уплате од стране донатора.

VI ИСПЛАТА СТИПЕНДИЈЕ

Ученику се одобрава исплата стипендије на период од 10 месеци, у току школске године, у једнаким месечним ратама.

 

 

КУЛТУРА

Културно лето Змајево 2022

20. јун 2022. КУЛТУРА

Културно лето Змајево 2022

Змајевчани и њихови гости имаће и ове године прилику да у...

Познати победници 33. Невеновог фестивала деце песника

04. јун 2022. КУЛТУРА

Познати победници 33. Невеновог фестивала деце песника

У Савином Селу одржан је 33. Невенов фестивал деце песник...

Познати финалисти Невеновог фестивала деце песника

28. мај 2022. КУЛТУРА

Познати финалисти Невеновог фестивала деце песника

Жири XXXIII Невеновог фестивала деце песника, који ради у...

Отворена 48. Палета младих

28. мај 2022. КУЛТУРА

Отворена 48. Палета младих

У Ликовној галерији Културног центра Врбаса отворена је и...

Песничко вече Фестивала поезије младих

27. мај 2022. КУЛТУРА

Песничко вече Фестивала поезије младих

У наставку Фестивала поезије младих у четвртак је, у двор...