На основу члана 20. Одлуке о правима на финансијску подршку породици са децом /''Службени лист Општине Врбас'', број 11/2014/ и Уговора Општине Врбас са Покрајинским секретаријатом за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице за 2015. годину, број: 128-451-70/2015-04/11-2 од 25. марта 2015. године, расписује се    

К О Н К У Р С

ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА

УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА

 

РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА аутобуског превоза у међуградском саобраћају УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА са пребивалиштем на територији општине Врбас који свакодневно путују од места становања до школе коришћењем месечне превозне карте или трошкова смештаја у домовима ученика и викенд карте или дела цене приватног смештаја у висини цене домског смештаја и викенд карте, за школску 2015/2016. годину, вршиће се из буџета општине Врбас ЗА ПЕРИОД ОКТОБАР 2015. – ЈУН 2016. ГОДИНЕ за следеће категорије ученика:

  1. у 100% износу за:

- кориснике дечијег додатка – кориснике новчане социјалне помоћи,

  1. у 70% износа за:

- децу палог борца или војног инвалида или цивилног инвалида рата,

- децу из породица које имају приходе и од пољопривреде, (приход од пољопривреде по домаћинству се процењује на износ од 15.840,00 динара по једном јутру за 2015. годину /18,00 дин.+ ПДВ 10%=19,80 х 800кг/ и додаје се осталим приходима домаћинства и своди се на цензус за дечији додатак за септембар месец 2015. године по члану породице),

- децу самохраних родитеља са приходима до 20% већим од цензуса за дечији додатак за самохране родитеље,

- првог ученика из породице са више ученика путника из домаћинства које остварује право на дечији додатак,

- кориснике дечијег додатка где су оба родитеља незапослена,

  1. у 60% износа за: - ученике по основу одличног успеха у претходном периоду школовања,
  2. 4. у 50% износа од цене месечне карте за:
  • остале кориснике дечијег додатка,
  • ученике са статусом избеглих и расељених лица (ако оба родитеља имају статус избеглог или расељеног лица, а приходи домаћинства су у висини цензуса за остваривање права на дечији додатак за септембар 2015. године)
  • другог и сваког наредног ученика путника из породице са два или више ученика путника корисника дечијег додатка.

Одобравање права на регресирани превоз вршиће Општинска управа Врбас – Одељење за друштвене делатности по захтеву корисника уз консултацију са члановима Општинског већа општине Врбас задужених за образовање и социјалну заштиту на основу усменог решења о признавању права /члан 203. и 204. ЗУП-а/.

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ НАВЕДЕНИХ ПРАВА ЈЕ:

-   Потврда школе о упису ученика у средњу школу за 2015/2016. школску годину, Фотокопија решења за дечији додатак,

- Уверење из Републичког Геодетског завода – Службе за катастар непокретности Врбас о површини пољопривредног земљишта које домаћинство поседује и катастарском приходу у 2015. години за сваког члана заједничког домаћинства који остварује приходе, одговарајућа документација о другим приходима домаћинства за период 01. јуни – 31. август 2015. године, односно за период три месеца који претходе месецу у коме се подноси захтев, доказ о незапослености /уверење Националне службе за запошљавање/, изјаву о заједничком домаћинству, решење-потврду Центра за социјални рад да су корисници новчане социјалне помоћи/, Фотокопија решења о праву на личну или породичну инвалиднину,

-   Доказ о одличном успеху ученика у претходном периоду,

-   Доказ да је родитељ самохран по прописима о дечијем додатку.

 

Захтеви са потребном документацијом се подносе у ШАЛТЕР САЛИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ВРБАС, ВРБАС, М. Тита 89, ШАЛТЕР БРОЈ 8.

Сва потребна обавештења могу се добити на телефон: 7954-088 или 7954-044.

ОПШТИНСКА УПРАВА ВРБАС

КУЛТУРА

"Удај се мушки" у дворишту МЗ Змајево

18. авг 2022. КУЛТУРА

"Удај се мушки" у дворишту МЗ Змајево

У дворишту Месне заједнице Змајево у среду је одиграна пр...

Мирославу Алексићу "Драинчева награда"

17. авг 2022. КУЛТУРА

Мирославу Алексићу "Драинчева награда"

Књижевник Мирослав Алексић добитник је овогодишње "Драинч...

Од понедељка у Галерији КЦ изложба цртежа Горана Кнежевића

12. авг 2022. КУЛТУРА

Од понедељка у Галерији КЦ изложба цртежа Горана Кнежевића

Ликовна галерија Културног центра Врбас организује у поне...

Одржана 42. "Куцурска жетва"

16. јул 2022. КУЛТУРА

Одржана 42. "Куцурска жетва"

У Куцури је одржана традиционална манифестација „Куцурска...

Затворен V Равно Село Филм Фестивал

04. јул 2022. КУЛТУРА

Затворен V Равно Село Филм Фестивал

Уручењем награда за најбоља остварења и уметнике у недељу...