На основу члана 9. става 1. тачке 2. Правилника о условима и критеријумима за доделу помоћи за економско оснаживање избеглица кроз доходовне активности, број: 26-3-2/2013-IV/04 од 03. априла 2013. године, Комисија за пружање помоћи за економско оснаживање избеглица на територији Општине Врбас кроз доходовне активности, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ИЗБЕГЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРБАС КРОЗ ДОХОДОВНЕ АКТИВНОСТИ

ПРЕДМЕТ ОГЛАСА
Право на помоћ могу да остваре породице избеглица и породице лица која су укинула избеглички статус и које имају боравиште/пребивалиште на територији Општине Врбас, а неопходна им је помоћ за економско оснаживање кроз доходовне активности.
Помоћ се одобрава у роби, као једнократна и бесповратна за економско оснаживање породица, а у  износу од највише до 150.000 динара за сваки одобрени грант.
У поступку расподеле су средстава у износу од 2.400.000,00 динара, у складу са Уговором о сарадњи између  Комесаријата за избеглице Републике Србије и Општине Врбас број: 06.2-1272/2012-II/02.

УСЛОВИ И КРИТЕРИЈУМИ

Критеријуми за доделу помоћи за економско оснаживање утврђени су Правилником о условима и критеријумима за доделу помоћи за економско оснаживање избеглица кроз доходовне активности.
Потребно је да подносилац Пријаве и чланови његовог породичног домаћинства испуњавају следеће услове:
1. избеглички статус / решење о укидању избегличког статуса,
2. да су смештени у неадекватном приватном смештају на територији Општине,
3. држављанство Републике Србије/поднет захтев за пријем,
4. да нису укључени у неки други пројекат за трајно решавање стамбених потреба;
5. да нису повратници из миграције у треће земље,
6. да има јасну, реалну и одрживу пословну идеју (способност за рад, економска исплативост, спремност да региструје пословну активност, стечено искуство...);
7. да, у односу на врсту тражене Помоћи, корисник има основне предуслове и могућности за ефикасно обављање активности (на пример: корисници пољопривредног гранта морају поседовати одговарајуће земљиште или уговор о закупу или коришћењу земљишта- на најмање две године; корисници помоћи намењеној сточарству морају поседовати  адекватан објекат за смештај стоке; корисници помоћи намењене куповини прикључне машине морају имати трактор, и др.).
8. радно способне чланове породичног домаћинства;

Комисија доноси одлуке о додељивању Помоћи, на основу реда првенства, сачињеног према следећим критеријумима:
1. да је активност за коју је помоћ тражена од значаја за егзистенцију породице,
2. да подносилац захтева живи у сеоској средини или предграђу, уколико је помоћ намењена пољопривредној или сточарској активности,
3. да подносилац захтева и чланови породичног домаћинства имају искуства у активности за коју је Помоћ тражена и/или су прошли обуку за исту,
4. да је породично домаћинство вишечлано, тј. вишегенерацијско,
5. материјални положај домаћинства

Предност ће имати подносиоци захтева обухваћени следећим критеријумима угрожености:
• породице са више генерација са једним или више чланова преко 60 година,
• породице погинулих, несталих и киднапованих лица,
• једнородитељске породице са дететом/децом испод 18 година, породице са трудницама или дететом/децом до 5 година, без редовних месечних прихода, или са недовољним месечним приходима (до 50% просечне нето плате на нивоу Општине, по члану домаћинства),
• болесни чланови домаћинства/чланови домаћинства са посебним потребама,
• жена носилац домаћинства,
• жртве сексуалног/породичног насиља.

Корисници ће закључити уговор о међусобним правима и обавезама са Општином.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Уз Пријаву на јавни позив, која се преузима код Повереника за избеглице и миграције и која се попуњена са документацијом предаје на писарници Општинске управе Врбас, подносилац је дужан да достави следеће доказе:
1. избегличку легитимацију или личну карту и решење о укидању својства избеглице, за себе и чланове свог породичног домаћинства; 
2. решење о пријему у држављанство или доказ о поднетом захтеву за пријем у држављанство за себе и чланове породичног домаћинства;
3. изјаву оверену у општинском органу управе или суду да он и чланови његовог породичног домаћинства нису укључени у неки пројекат за трајно решавање стамбених потреба,
4. изјаву оверену у општинском органу управе или суду да он и чланови његовог породичног домаћинства нису повратници из миграције у треће земље;
5. план за економско оснаживање и осамостаљивање породице;
6. потврда послодавца о радном односу и висини зараде, потврда Националне службе за запошљавање, одсечак од пензије или други одговарајући документ о висини примања подносиоца захтева и чланова његовог породичног домаћинства (за претходни месец);
7. извештај лекара и/или решење за доказивање трудноће, здравственог стања и инвалидности подносиоца захтева или чланова његовог породичног домаћинства;
8. за доказивање сродства, прилаже се извод  из матичне књиге рођених, или извод из матичне књиге венчаних, односно други важећи документ којим се доказује сродство;
9. за једнородитељску породицу прилаже се потврда о смрти брачног друга; решење надлежног суда о проглашењу несталог лица за умрло; извод из матичне књиге рођених деце без утврђеног очинства и решење о разводу брака; у случају породичног домаћинства самохраног родитеља исти даје изјаву оверену у општинском органу управе или суду да се непосредно брине о детету и да самостално обезбеђује средства за издржавање, да други родитељ не учествује или недовољно учествује у тим трошковима, а да, у међувремену, није засновао брачну или ванбрачну заједницу;
10. жртве сексуалног/породичног насиља прилажу пресуду надлежног суда или извештај Центра за социјални рад,
11. потврду надлежног органа/организације за члана породичног домаћинства који је настрадао или нестао у сукобима на просторима бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије.

Докази из става 1. овог члана подносе се у фотокопији.
Изјаве којим се доказује испуњеност услова из тачака 3 и 4 подносе се путем oбрaсца који се добија код Повереника за избеглице и миграције.

ИЗБОР КОРИСНИКА

Koмисија усваја предлог листе реда првенства који се објављује на огласној табли Општине. На предлог листе реда првенства подносилац захтева може уложити Приговор Савету за миграције Општине Врбас, преко Комисје, у року од 8 дана од дана објављивања предлога листе. После провере навода из приговора и утврђивања чињеничног стања, од стране Савета за миграције, Комисија доноси одлуку о коначној листи која се објављује на огласној табли Општине. На основу одлуке Комисије о коначној листи, Општина и корисник Помоћи закључују уговор у писаној форми, којим се регулишу међусобна права и обавезе потписника уговора, као и рок у коме је корисник Помоћи обавезан да преузету Помоћ не сме отуђити или уништити најмање две године. Власник додељене Помоћи до преузимања од стране корисника је Општина. Право и обавезу контроле наменског и рационалног коришћења додељене Помоћи има Општина, о чему ће сачинити записник.

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Пријаве се подносе у затвореној коверти преко писарнице Општинске управе.  Пријава на јавни позив се  добија код Повереника за избеглице и миграције. Захтеви са потребном документацијом подносе се лично или поштом на адресу:
Општина Врбас, Маршала Тита 89, 21460 Врбас, са назнаком „За доделу помоћи за економско оснаживање - ИЗБЕГЛИЦЕ“. Рок за подношење Пријава са потребном документацијом је од 8. априла 2013. до 22. априла 2013. године.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Врбас
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Комисија за пружање помоћи за економско оснаживање избеглица на територији Општине Врбас кроз доходовне активности
Број: 26-3-3/2013-IV/04
21460 Врбас

Председник Комисије
Радмила Мусић

КУЛТУРА

"Теодорини дани" за подсећање на најстарији Врбас

15. сеп 2023. КУЛТУРА

"Теодорини дани" за подсећање на најстарији Врбас

Градски музеј Врбаса, који је део Културног центра, ове ј...

Милићевићу прва награда Фондације "Нушић" и НБ Нови Бечеј

08. сеп 2023. КУЛТУРА

Милићевићу прва награда Фондације "Нушић" и НБ Нови Бечеј

Афористичар, сатиричар и дечији песник из Врбаса Веселин ...

Роман Next level Марка Поповића представљен Врбашанима

08. сеп 2023. КУЛТУРА

Роман Next level Марка Поповића представљен Врбашанима

Марко Поповић, писац из Врбаса, представио је у четвртак...

Јубиларна, 60. самостална изложба сликара Владе Њарадија

25. авг 2023. КУЛТУРА

Јубиларна, 60. самостална изложба сликара Владе Њарадија

Уметник из Врбаса Владо Њаради обележио је пре десетак да...

Фолклорни ансамбл КЦ Врбаса наступао у Риминију

24. авг 2023. КУЛТУРА

Фолклорни ансамбл КЦ Врбаса наступао у Риминију

Фолклорни ансамбл Културног центра Врбаса, уз подршку лок...

Претрага

Општинска управа Врбас

Адреса: М. Тита 89, Врбас, 21460

Телефон: +381.21.7954.000

E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.