Република Србија   •  Аутономна Покрајина Војводина

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
НОВИ САД

На основу члана 3. Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера Активне политике запошљавања између Покрајинског секретаријата за рад, запошљавање и равноправност полова и Oпштине Врбас за 2012.годину, број 117-10-2/2012-07 од 28.02.2012.године

ОПШТИНА ВРБАС И ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА И НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ-ФИЛИЈАЛА НОВИ САД-СЛУЖБА ВРБАС

расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ И ЗАПОШЉАВАЊЕ ПРИПРАВНИКА

Програм стручног оспособљавања и запошљавања приправника намењен је незапосленим лицима која се први пут оспособљавају за занимањa за која су стекла одређену врсту и степен стручне спреме или која су се оспособљавала краће од времена потребног за полагање приправничког/стручног испита, а ради оспособљавања за самосталан рад и полагање приправничког, односно стручног испита, у складу са законом или општим актом послодавца,  заснивањем радног односа на одређено време.

За време трајања приправничког стажа

ПОСЛОДАВАЦ ОСТВАРУЈЕ ПРАВО НА:

Рефундацију зараде за приправника у месечном износу од:

 

 • 22.000 динара, за нето-зараду приправника са најмање четворогодишњим високим образовањем, у трајању од 12 месеци;
 • 20.000 динара, за нето-зараду приправника са вишим или високим трогодишњим образовањем у трајању од 9 месеци;
 • 18.000 динара , за нето-зараду приправника са средњим образовањем у трајању од 6 месеци.

 

ПРАВО НА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ИМАЈУ:

 

 • послодавци који редовно измирују обавезе по основу пореза и доприноса  за обавезно социјално осигурање запослених;
 • послодавци који нису у блокади;
 • послодавци који имају кадровске и друге капацитете за стручно оспособљавање лица.

 

ПОДНОШЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

 

 1. Захтев за доделу субвенција на прописаном обрасцу.
 2. Документ о регистрацији (уколико послодавац није регистрован у АПР)
 3. Доказ о редовној уплати пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање запослених за месец који претходи месецу у којем је поднет захтев (копије оверених ПП ОПЈ и ПП ОД образаца).
 4. Одлуку о именовању ментора.

 

ОБАВЕЗЕ ПОСЛОДАВАЦА

 

 1. Да у року од 15 дана након достављања Одлуке о додели субвенције заснује са приправником радни однос на одређено време.
 2. Да оспособи приправника за самостални рад у струци, у складу са законом, односно актом о организацији и систематизацији послова
 3. Да сноси трошкове пореза на зараде приправника.
 4. Рефундацију свих трошкова доприноса за обавезно социјално осигурање.
 5. Да представницима Националне службе за запошљавање омогући контролу реализације уговорних обавеза.

 

УСЛОВИ ЗА НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА

 

 1. Да су на евиденцији назапослених лица НСЗ-а.
 2. Има средње, више или високо образовање
 3. Нема радног искуства у струци или нема радног искуства у својству приправника, довољног за стицање услова за полагање приправничког, односно стручног испита
 4. Да активно траже посао

 

Уколико има потребу послодавац може затражити помоћ од НСЗ приликом избора кандидата за приправнике које ће ангажовати.

 

ОДЛУЧИВАЊЕ И ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

 

 1. Одлуку о одобравању субвенције доноси Комисија коју образује Локална самоуправа или Председник општине
 2. О међусобним правима и обавезама закључиће се Уговор.

 

ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Заинтересовани послодавци подносе захтев Националној служби за запошљавање – Филијала Нови Сад, Служба Врбас од момента објављивања Јавног позива на сајту НСЗ: www.nsz.gov.rs, Огласним таблама Општине Врбас и Службе запошљавања Врбас и публикације „Послови“.

Конкурс је отворен до утрошка расположивих финансијских средстава.

 

 

КУЛТУРА

Од понедељка у Галерији КЦ изложба цртежа Горана Кнежевића

12. авг 2022. КУЛТУРА

Од понедељка у Галерији КЦ изложба цртежа Горана Кнежевића

Ликовна галерија Културног центра Врбас организује у поне...

Одржана 42. "Куцурска жетва"

16. јул 2022. КУЛТУРА

Одржана 42. "Куцурска жетва"

У Куцури је одржана традиционална манифестација „Куцурска...

Затворен V Равно Село Филм Фестивал

04. јул 2022. КУЛТУРА

Затворен V Равно Село Филм Фестивал

Уручењем награда за најбоља остварења и уметнике у недељу...

Свечано отворен V Равно Село Филм Фестивал

30. јун 2022. КУЛТУРА

Свечано отворен V Равно Село Филм Фестивал

Концертом филмске музике те пројекцијом филма “Не играј н...

Заказана изложба графика "Memento mori"

30. јун 2022. КУЛТУРА

Заказана изложба графика "Memento mori"

Ликовна галерија Културног центра Врбаса заказала је за п...