НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ-ФИЛИЈАЛА НОВИ САД - СЛУЖБА ВРБАС И
ОПШТИНА ВРБАС

расписују

КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ И ЗАПОШЉАВАЊЕ ПРИПРАВНИКА

 

Национална служба за запошљавање-Филијала Нови Сад-Служба Врбас у сарадњи са Општином Врбас на основу Локалног акционог плана запошљавања за 2011. годину, расписује Конкурс за доделу субвенција за стручно оспособљавање и запошљавање приправника заснивањем радног односа на одређено време.

За време трајања приправничког стажа

ПОСЛОДАВАЦ ОСТВАРУЈЕ ПРАВО НА:

Рефундацију зараде за приправника у месечном износу од:
-    20.000 динара, за нето-зараду приправника са најмање четворогодишњим високим образовањем, у трајању од 12 месеци;
-    18.000 динара, за нето-зараду приправника са вишим или високим трогодишњим образовањем у трајању од 9 месеци;
-    16.000 динара , за нето-зараду приправника са средњим образовањем у трајању од 6 месеци.

ПРАВО НА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ИМАЈУ:

-    послодавци који редовно измирују обавезе по основу пореза и доприноса  за обавезно социјално осигурање запослених;
-    послодавци који нису у блокади;
-    послодавци који имају кадровске и друге капацитете за стручно оспособљавање лица.


ПОДНОШЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

1)    Захтев за доделу субвенција на прописаном обрасцу.
2)    Документ о регистрацији (уколико послодавац није регистрован у АПР)
3)    Доказ о редовној уплати пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање запослених за месец који претходи месецу у којем је поднет захтев (копије оверених ПП ОПЈ и ПП ОД образаца).
4)    Одлуку о именовању ментора.


ОБАВЕЗЕ ПОСЛОДАВАЦА

1)    Да у року од 15 дана након достављања Одлуке о додели субвенције заснује са приправником радни однос на одређено време.
2)    Да оспособи приправника за самостални рад у струци.
3)    Да сноси трошкове доприноса за обавезно социјално осигурање и пореза у складу са законом
4)    Да представницима Националне службе за запошљавање омогући контролу реализације уговорних обавеза.


УСЛОВИ ЗА НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА

1)    Да су на евиденцији назапослених лица НСЗ-а.
2)    Да су без радног искуства у струци за коју се оспособљавају.
3)    До 37 година старости лица.

Уколико има потребу послодавац може затражити помоћ од НСЗ приликом избора кандидата за приправнике које ће ангажовати.

ОДЛУЧИВАЊЕ И ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

1)    Одлуку о одобравању субвенције доноси директор Националне службе за запошљавање-Филијала Нови Сад, уз претходно прибављено мишљење Локалног савета за запошљавање или општинске администрације
2)    О међусобним правима и обавезама закључиће се уговор.

ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Заинтересовани послодавци подносе захтев Националној служби за запошљавање – Филијала Нови Сад, Служби Врбас  од момента објављивања конкурса на сајту НСЗ: www.nsz.gov.rs и Општине Врбас: www.vrbas.net
Конкурс је отворен до утрошка расположивих финансијских средстава.

ПРЕУЗМИ ЗАХТЕВ >>

 

КУЛТУРА

"Удај се мушки" у дворишту МЗ Змајево

18. авг 2022. КУЛТУРА

"Удај се мушки" у дворишту МЗ Змајево

У дворишту Месне заједнице Змајево у среду је одиграна пр...

Мирославу Алексићу "Драинчева награда"

17. авг 2022. КУЛТУРА

Мирославу Алексићу "Драинчева награда"

Књижевник Мирослав Алексић добитник је овогодишње "Драинч...

Од понедељка у Галерији КЦ изложба цртежа Горана Кнежевића

12. авг 2022. КУЛТУРА

Од понедељка у Галерији КЦ изложба цртежа Горана Кнежевића

Ликовна галерија Културног центра Врбас организује у поне...

Одржана 42. "Куцурска жетва"

16. јул 2022. КУЛТУРА

Одржана 42. "Куцурска жетва"

У Куцури је одржана традиционална манифестација „Куцурска...

Затворен V Равно Село Филм Фестивал

04. јул 2022. КУЛТУРА

Затворен V Равно Село Филм Фестивал

Уручењем награда за најбоља остварења и уметнике у недељу...