На основу Закључка Председника општине Врбас број 06.2-270/2010-II/02 од 19. фебруара 2010. године, Одбор за спорт општине Врбас расписује

КОНКУРС
ЗА ПРОГРАМ РАСПОДЕЛЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИ СПОРТА
У ОПШТИНИ ВРБАС1. ЦИЉЕВИ ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА

Средства намењена овим конкурсом служе за финансирање потреба у области спорта у општини Врбас, а доносе се у циљу подстицања развоја спорта и објективног вредновања програма, резултата и стручно педагошког рада.2.    КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА

Право на финансирање програма у области спорта остварују спортске организације, спортска друштва, спортска удружења и спортисти који су регистровани и који своју програмску активност реализују у општини Врбас.


3. НАМЕНА СРЕДСТАВА
Конкурс за расподелу буџетских средстава за финансирање потреба у области спорта у општини Врбас расписује се у циљу подстицања развоја спорта и стручно педагошког рада.

4. УСЛОВИ КОНКУРСА

Право на финансирање програма у области спорта остварују спортске организације, спортска друштва, спортски савези, спортски тренери и спортисти под следећим условима:


- Да су регистровани на територији општине Врбас, да имају своја оснивачка акта, статут, правилник о раду и легитимно изабране органе  управљања;
- Да своју основну програмску активност реализују на територији општине Врбас.
- Да имају чланство и обезбеђен континуиран стручно - педагошки рад
- Да су регистровани у Министарству омладине и спорта РС, да су чланови гранског савеза, да се  такмиче
- Да су непрофитне организације-Одлуке органа управљања.
- Да имају програме -календаре тренажних и такмичарских активности за 2010. годину;
- Да клубови обавезно имају стручни рад са млађим категоријама; (сем спортова где то није могуће).
- Да су се пријавили у, конкурсом, предвиђеном року.

5.  ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА
Учесници конкурса за доделу средстава преузимају  конкурсну документацију  на званичном сајту општине Врбас, www.vrbas.net

Уз образложен захтев Одбору за спорт општине Врбас за доделу средстава, потребно је доставити:
•    попуњене образци који се, уз конкурс, налазе на сајту www.vrbas.net
•    копију решења о регистрацији клуба/спортског удружења
•    копију овереног статута клуба/спортског удружења
•    копија одлуке о представљању и заступању клуба/спортског удружења
•    копију одлуке о избору управног и надзорног одбора и њихов састав
•    изјава о резултатима свих селекција клуба/спортског удружења у од 2005-2009 год
•    изјава којом се материјалном и моралном одговорношћу гарантује за тачност података


Конкурс је отворен закључно са 02.03.2010. године.

Укупан износ средстава која ће се на Конкурсу расподелити за финансирање потреба у области спорта у општини Врбас за 2010. годину је 12.000.000,00 динара. 

Захтев са комплетном документацијом се, у конкурсом предвиђеном року, може предати у згради опшине Врбас, II спрат, канцеларија број 7.

Захтеви који су поднети након затварања конкурса и чија документација није комплетна неће бити узети на разматрање.


Након извршене оцене приспелих захтева, Одбор за спорт сачињава образложен предлог финансирања потреба у области спорта за период од годину дана, предлаже износ дотације за свако појединачно спортско удружење и прослеђује предлог Општинском већу на усвајање.

Општинско веће, на предлог Одбора за спорт, доноси годишњи програм финансирања потреба у области спорта из буџета општине Врбас и утврђује износ дотација  за њихову реализацију. Годишњи програм финансирања потреба у области спорта који доноси Општинско веће биће објављен у Службеном листу општине Врбас.    

Све додатне информације могу се добити код секретара одбора за спорт Чолаковић Веселина у згради опшине Врбас, II спрат, канцеларија број 7.
У Врбасу,22. фебруар 2010. год.

ОДБОР ЗА СПОРТ ОПШТИНЕ ВРБАС

ПРАТЕЋА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПРАВИЛНИК О ФИНАНСИРАЊУ У ОБЛАСТИ СПОРТА ОПШТИНЕ ВРБАС
ПОСЕБАН ПРАВИЛНИК О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ СПОРТСКИХ УДРУЖЕЊА

 

 

 

КУЛТУРА

"Удај се мушки" у дворишту МЗ Змајево

18. авг 2022. КУЛТУРА

"Удај се мушки" у дворишту МЗ Змајево

У дворишту Месне заједнице Змајево у среду је одиграна пр...

Мирославу Алексићу "Драинчева награда"

17. авг 2022. КУЛТУРА

Мирославу Алексићу "Драинчева награда"

Књижевник Мирослав Алексић добитник је овогодишње "Драинч...

Од понедељка у Галерији КЦ изложба цртежа Горана Кнежевића

12. авг 2022. КУЛТУРА

Од понедељка у Галерији КЦ изложба цртежа Горана Кнежевића

Ликовна галерија Културног центра Врбас организује у поне...

Одржана 42. "Куцурска жетва"

16. јул 2022. КУЛТУРА

Одржана 42. "Куцурска жетва"

У Куцури је одржана традиционална манифестација „Куцурска...

Затворен V Равно Село Филм Фестивал

04. јул 2022. КУЛТУРА

Затворен V Равно Село Филм Фестивал

Уручењем награда за најбоља остварења и уметнике у недељу...