Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Врбас  
ОПШТИНСКА УПРАВА
Комисија за давање у закуп пословног простора
Број: 361-2-5/2009-IV/06
ВРБАС
    На основу Одлуке о условима давања у закуп пословног простора повереног на коришћење и управљање општини (Сл.лист општине Врбас, број 10/2000, 4/2001, 1/2005 и 13/2009) и Закључка Председника Привременог органа општине Врбас број 06.2-206/2009- II/02 од 22.09.2009.год., Комисија за давање у закуп пословног простора расписује

ЈАВНИ  ОГЛАС
За издавање у закуп пословног простора путем јавног надметања  (лицитације)


    Расписује се Јавни оглас за издавање у закуп пословног простора путем јавног надметања (лицитације), на неодређено време:

  1. У Врбасу у улици Маршала Тита број 77 укупне површине 53,40 м2, по почетној цени од 400,00 динара по 1 м2 пословног простора.
  2. У Врбасу у улици Маршала Тита број 71 укупне површине 25,36 м2, по почетној цени од 400,00 динара по 1 м2 пословног простора (пасаж) .
  3. У Врбасу у улици Густава Крклеца број 26 укупне површине 71,40 м2, по почетној цени од 400,00 динара по 1 м2 пословног простора (бивша ''Ламеса'').
  Издавање у закуп наведених пословних просторија обавиће се путем јавног надметања (лицитације). Сва заинтересована лица, лично или путем овлашћеног заступника, могу учествовати на јавном надметању.
Јавни оглас  биће објављен на телевизији ''Бачка'', у листу ''Глас'' из Врбаса и на сајту Општинске управе Врбас (www.vrbas.net).  
Заинтересована лица могу погледати све пословне просторије које се дају у закуп, у време трајања јавног оглашавања.
Пријаве за јавно надметање примају се од дана објављивања огласа  до  12.10.2009. године , до 15 часова.
  Пријава треба да садржи: основне податке о заинтересованом правном или физичком лицу,  пословни простор за који лице жели да лицитира и уплату депозита на име учешћа у лицитацији који износи 20% од почетне цене за сваку огласну јединицу за коју се оглас расписује, као и број рачуна у случају повраћаја депозита.
Депозит  уплатити на рачун:  Посебни депозити за лицитацију општине Врбас   840 – 707804 - 46  позив на број 97  57-240
Заинтересованом лицу које је излицитирало пословни простор уплаћен депозит ће бити урачунат у цену закупа, а осталим учесницима  ће бити враћен. У случају одустајања лицу које је излицитирало депозит се не враћа.
  Лице које је излицитирало дужно је да у року од 5 дана од дана доношења Закључка о прихватању лицитације, склопи уговор о закупу и изврши уплату закупнине за  први месец  закупа.
  Јавно надметање ће се одржати у просторијама Општинске управе Врбас, Маршала Тита 89, (мала сала) , дана  13.10.2009. године са почетком у 13 часова.

ОПШТИНСКА УПРАВА
КОМИСИЈА ЗА ИЗДАВАЊЕ У
ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

КУЛТУРА

Слике Стојана Божића у Ликовној галерији КЦ

03. авг 2020. КУЛТУРА

Слике Стојана Божића у Ликовној галерији КЦ

У Ликовној галерији Културног центра Врбаса постављена је...

Графике Кристине Карлсен у Галерији КЦ

06. јул 2020. КУЛТУРА

Графике Кристине Карлсен у Галерији КЦ

Иако је за уторак, 07. јул, било најављено отварање излож...

Нова књига афоризама Веселина Милићевића

01. јул 2020. КУЛТУРА

Нова књига афоризама Веселина Милићевића

У оквиру издавачке делатности Народне библиотеке "Данило ...

Градском музеју КЦВ подршка за два пројекта

20. јун 2020. КУЛТУРА

Градском музеју КЦВ подршка за два пројекта

Градском музеју Културног центра Врбаса одобрена су средс...

Изложба Сандре Јањатовић у Галерији КЦ Врбаса

17. јун 2020. КУЛТУРА

Изложба Сандре Јањатовић у Галерији КЦ Врбаса

Ликовна галерија Културног центра Врбаса приредила је изл...