Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА ВРБАС
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине
Број: сл.2009.-IV05
Врбас

Предмет: Обавештење

Нови закон о планирању и изградњи је ступио на снагу 11.09.2009. године. У члану 185. је прецизирано да се накнадно може издати употребна и грађевинска дозвола за све објекте изграђене до ступања на снагу овог закона, ако испуњавају законом прописане услове. Поступак за легализацију се покреће по захтеву власника бесправног изграђеног објекта и то у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог закона. Власници бесправно изграђених објеката који су поднели пријаву за легализацију по раније важећем закону, немају обавезу подношења новог захтева, али имају обавезу да у року од 60 дана од дана ступања на снагу, овог закона доставе доказе прописане за легализацију. За случај да то не учине ово Одељење има законску обавезу да поднети захтев за легализацију одбаци и да исти након правноснажности достави грађевинској инспекцији која доноси решење о уклањању објекта. Захтев за накнадно издавање грађевинске и употребне дозволе, власници објекта могу добити у Одељењу за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине општине Врбас. У овом Одељењу инвеститори се такође могу информисати и о другим питањима везаним за легализацију објекта.

С поштовањем

По овлашћењу начелника
Руководилац Одељења
Амалија Ђоровић

КУЛТУРА

Слике Стојана Божића у Ликовној галерији КЦ

03. авг 2020. КУЛТУРА

Слике Стојана Божића у Ликовној галерији КЦ

У Ликовној галерији Културног центра Врбаса постављена је...

Графике Кристине Карлсен у Галерији КЦ

06. јул 2020. КУЛТУРА

Графике Кристине Карлсен у Галерији КЦ

Иако је за уторак, 07. јул, било најављено отварање излож...

Нова књига афоризама Веселина Милићевића

01. јул 2020. КУЛТУРА

Нова књига афоризама Веселина Милићевића

У оквиру издавачке делатности Народне библиотеке "Данило ...

Градском музеју КЦВ подршка за два пројекта

20. јун 2020. КУЛТУРА

Градском музеју КЦВ подршка за два пројекта

Градском музеју Културног центра Врбаса одобрена су средс...

Изложба Сандре Јањатовић у Галерији КЦ Врбаса

17. јун 2020. КУЛТУРА

Изложба Сандре Јањатовић у Галерији КЦ Врбаса

Ликовна галерија Културног центра Врбаса приредила је изл...