На основу члана 16. став 1. тачка 9. и члана 17. став 1. Закона о утврђивању одређених надлежности Аутономне Покрајине /''Сл. гласник РС'' број 6/02. и 101/07./, Уговора о додели новчаних средстава из буџета АП Војводине за 2009. годину број: 106-451-00042/2009-04/40-5 од 17. јуна 2009. године за регресирање трошкова превоза ученика – путника средњих школа у међумесном саобраћају између Покрајинског секретаријата за образовање и општине Врбас, члана 4. Одлуке о буџету општине Врбас за 2009. годину /''Службени лист општине Врбас'' број 18/2008./ - функција 980, позиција 45 и 48, економска класификација 472 и 422, члана 2. и 3 Одлуке о распуштању Скупштине општине Врбас и образовању Привременог органа општине Врбас /''Службени гласник Републике Србије'' број 37/2009./, члана 4. и 36. Пословника Привременог органа општине Врбас /''Службени лист општине Врбас'' број 9/09. и 11/09./, Привремени орган општине Врбас донео је

Р Е Ш Е Њ Е
    
    Партиципација трошкова аутобуског превоза или трошкова смештаја у домовима ученика и викенд карте или  дела цене приватног смештаја у висини цене домског смештаја и викенд карте УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА са пребивалиштем на територији општине Врбас за школску 2009/2010. годину вршиће се из буџета општине Врбас за период октобар 2009. – јун 2010. године за следеће категорије ученика и то:

 

 1. у 100% износу за:
  -  децу палог борца или војног инвалида или цивилног инвалида рата,
  -  кориснике дечијег додатка – кориснике материјалног обезбеђења породице,
  - децу из породица које имају приходе и од пољопривреде, (приход од пољопривреде по домаћинству се процењује на износ од 7.776,00 динара по једном јутру за 2009. годину и додаје се осталим приходима домаћинства и своди се на цензус за дечији додатак за септембар месец 2009. године по члану породице),
  -  децу самохраних родитеља са приходима до 20% већим од цензуса за дечији додатак за самохране родитеље,
  -  првог ученика из породице са више ученика путника из домаћинства које остварује право на дечији додатак,
 2. у 80% износу за:
  - кориснике дечијег додатка где су оба родитеља незапослена,
 3. у 70% износу за:
  - ученике по основу одличног успеха у претходном периоду школовања,
 4. у износу од 50% од цене месечне карте за:
  -    остале кориснике дечијег додатка,
  -    ученике са статусом избеглог или прогнаног лица (ако оба родитеља имају статус избеглог или прогнаног лица, а приходи домаћинства су у висини цензуса за остваривање права на дечији додатак за септембар 2009. године)
  -    другог и сваког наредног ученика путника из породице са два или више ученика путника корисника дечијег додатка.
Одобравање права на регресирани превоз вршиће Општинска управа Врбас – Одељење за друштвене делатности по захтеву корисника уз консултацију са члановима Привременог органа општине Врбас на основу усменог решења о признавању права /члан 203. и 204. ЗУП-а/.                                                                                          
Председник Привременог органа
др Жељко Видовић

КУЛТУРА

Слике Стојана Божића у Ликовној галерији КЦ

03. авг 2020. КУЛТУРА

Слике Стојана Божића у Ликовној галерији КЦ

У Ликовној галерији Културног центра Врбаса постављена је...

Графике Кристине Карлсен у Галерији КЦ

06. јул 2020. КУЛТУРА

Графике Кристине Карлсен у Галерији КЦ

Иако је за уторак, 07. јул, било најављено отварање излож...

Нова књига афоризама Веселина Милићевића

01. јул 2020. КУЛТУРА

Нова књига афоризама Веселина Милићевића

У оквиру издавачке делатности Народне библиотеке "Данило ...

Градском музеју КЦВ подршка за два пројекта

20. јун 2020. КУЛТУРА

Градском музеју КЦВ подршка за два пројекта

Градском музеју Културног центра Врбаса одобрена су средс...

Изложба Сандре Јањатовић у Галерији КЦ Врбаса

17. јун 2020. КУЛТУРА

Изложба Сандре Јањатовић у Галерији КЦ Врбаса

Ликовна галерија Културног центра Врбаса приредила је изл...