OБАВЕШТЕЊЕ
КОРИСНИЦИМА ПРАВА НА РЕГРЕСИРАНИ СМЕШТАЈ ДЕЦЕ
У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ „БОШКО БУХА„

Право на регресирање трошкова боравка детета остварује се  подношењем  захтева и наведене документације:
СВИ ЗАХТЕВИ СЕ ПОДНОСЕ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ВРБАС, ШАЛТЕР БРОЈ 5


РОДИТЕЉ ЈЕ ОСЛОБОЂЕН  ПЛАЋАЊА ТРОШКОВА СМЕШТАЈА У ИЗНОСУ 100% УЧЕШЋА КОРИСНИКА У ЦЕНИ УСЛУГЕ:

 1. ЗА ДЕЦУ БЕЗ РОДИТЕЉСКОГ СТАРАЊА И ДЕЦУ  ОМЕТЕНУ У РАЗВОЈУ ЗА КОЈЕ ЈЕ ОСТВАРЕНО   ПРАВО НА ДЕЧИЈИ ДОДАТАК у складу са  Законом  / потврда од васпитача да је дете уписано у П.У  и решење о категоризацији, односно решење о стављању под старатељство или хранитељство / -трошкове плаћа Република
 2. ЗА ТРЕЋЕ , ОДНОСНО ЧЕТВРТО ДЕТЕ ПО РЕДУ РОЂЕЊА  МАЈЦИ / потврда од васпитача да   је дете   уписано у П.У., копија личне карте родитеља, потврда о пребивалишту за дете – из  ОУП-а Врбас и изводи из МКР за сву децу у породици. Уколико је корисник дечијег додатка доставља копију решења о дечијем додатку и потврду од васпитача да је дете  уписано у П.У./--трошкове плаћа  Покрајина
  Одређени број  родитеља је остварио ово право до 31.12.2009. године тако да они захтев подносе само ако је дете прешло у други објекат или из целодневног у полудневни, односно обрнуто. Они  родитељи који први пут уписају дете у П.У.  подносе горе наведену документацију
 3. КАДА ЈЕ КОРИСНИК ДЕЧИЈЕГ ДОДАТКА И  КОРИСНИК ПРАВА НА МАТЕРИЈАЛНО  ОБЕЗБЕЂЕЊЕ  / МОП-а =   социјалне помоћи у  месечном износу / копију решења о дечијем додатку , потврду Центра за социјални рад и потврду од васпитача да је дете уписано у П.У./
 4. САМОХРАНИ  РОДИТЕЉИ КОЈИ  ПРИМАЈУ ДЕЧИЈИ ДОДАТАК  / копију решења о дечијем додатку и   потврду од васпитача да је дете уписано у П.У./                              
 5. ДЕЦА ПОГИНУЛИХ ИЛИ РАЊЕНИХ БОРАЦА / потврду од васпитача да је дете уписано у П.У  и копију решења о праву на инвалиднину, пензију или уверење Одсека борачко-инвалидске заштите Општинске управе Врбас/
 6. ДЕЦА БЕЗ РОДИТЕЉСКОГ СТАРАЊА И  ДЕЦА ОМЕТЕНА У РАЗВОЈУ КОЈА НИСУ ОСТВАРИЛА ПРАВО НА ДЕЧИЈИ ДОДАТАК  /потврду од васпитача да је дете уписано у П.У   и решење о категоризацији, односно решење о стављању под старатељство или хранитељство/
 7. ЗА ТРЕЋЕ, ЧЕТВРТО  И СВАКО НАРЕДНО ДЕТЕ У ПОРОДИЦИ /уколико није треће, односно четврто дете по реду рођења мајци већ у породици живе деца из више брачних или ванбрачних заједница , или је пето, шесто... дете по реду рођења у породици/ /копије извода из МКР за сву децу у породици, потврду од васпитача да је дете уписано у П.У., копију пресуде о разводу/


РОДИТЕЉ ЈЕ ОСЛОБОЂЕН ПЛАЋАЊА ТРОШКОВА СМЕШТАЈА У ИЗНОСУ 50% УЧЕШЋА КОРИСНИКА У ЦЕНИ УСЛУГЕ:

 1. РАСЕЉЕНА ЛИЦА СА КОСОВА И МЕТОХИЈЕ  КОЈА СУ НЕЗАПОСЛЕНА /копије легитимација за све чланове домаћинства, копије извода из МКР за децу, уверења о незапослености,уверење из службе катастра непокретности и потврду од васпитача да је дете уписано у П.У./    
 2. остали  КОРИСНИЦИ ДЕЧИЈЕГ ДОДАТКА / копија  решења о дечијем додатку и   потврда од васпитача да је дете уписано у П.У. /                             
 3. САМОХРАНИ РОДИТЕЉ ЧИЈИ СУ ПРИХОДИ    ДОМАЋИНСТВА ЗА 20% ВЕЋИ ОД ЦЕНЗУСА  ПО ЗАКОНУ  ЗА ДЕЧИЈИ ДОДАТАК / копија пресуде о разводу, изводе из МКР за сву децу, уверење о незапослености и из катастра и пореске управе, ондосно  потврду о заради оствареној у три претходна месеца и потврду од васпитача да је дете уписано у П.У. /
 4. ЗА ДЕЦУ ИЗ ПОРОДИЦА ИЗБЕГЛИХ И ПРОГНАНИХ  ЛИЦА према имовинском цензусу који се   примењује у остваривању права на  дечији додатак  / копије легитимација за све чланове домаћинства, копије извода из МКР за децу, уверења о незапослености, ондосно  потврде о заради оствареној у три претходна месеца, уверење из катастра и потврду од васпитача да је дете уписано у П.У. /


РОДИТЕЉ ЈЕ ОСЛОБОЂЕН  ПЛАЋАЊА ТРОШКОВА СМЕШТАЈА У ИЗНОСУ 40% УЧЕШЋА КОРИСНИКА У ЦЕНИ УСЛУГЕ

за друго и свако наредно дете из породице  која су смештена у Предшколској установи  уколико родитељи немају право на дечији додатак доставља потврду  од васпитача да је дете уписано у П.У  - за обоје деце /

 

КУЛТУРА

Од уторка изложба Вање Игњац у Ликовној галерији

26. феб 2021. КУЛТУРА

Од уторка изложба Вање Игњац у Ликовној галерији

Од уторка, 02. фебруара, у Ликовној галерији Културног це...

Дан Јавне библиотеке "Данило Киш"

22. феб 2021. КУЛТУРА

Дан Јавне библиотеке "Данило Киш"

Јавна библиотека "Данило Киш" обележила је дан установе к...

"Лето на салашу" чека најмлађе читаоце

16. феб 2021. КУЛТУРА

"Лето на салашу" чека најмлађе читаоце

Најмлађа читалачка публика у Врбасу однедавно има прилику...

Слике Јелене Бурсаћ у Ликовној галерији КЦВ

16. феб 2021. КУЛТУРА

Слике Јелене Бурсаћ у Ликовној галерији КЦВ

У Ликовној галерији Културног центра Врбаса у току је изл...

Расписан конкурс за учешће на 53. Фестивалу поезије младих

27. јан 2021. КУЛТУРА

Расписан конкурс за учешће на 53. Фестивалу поезије младих

Фестивал поезије младих расписао је конкурс за младе песн...