Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Врбас
Kомисија за израду годишњег Програма заштите,уређења и коришћења
 пољопривредног земљишта у државној својини
Број: 320-1-83/2016-IV/11
Дана: 22.07.2016. године

Комисија за израду предлога Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2016. годину у општини Врбас, образована Решењем председника општине Врбас,број 06.3-36/2016-II/02 од дана.18.01.2016.године, у складу са чланом 64а став 19, 20, 22 и 23. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08- др.закон, 41/09 и 112/2015) је поводом одређивања цене за закуп пољопривредног земљишта у државној својини које је Годишњим програмом заштите, уређења коришћења пољопривредног земљишта за 2016.годину у општини Врбас („Службени лист општине Врбас“, бр. 7/2016) предвиђено за давање у закуп по праву пречег закупа, дана 22.07.2016. године донела следећи

З А К Љ У Ч А К
о одређивању цене закупа пољопривредног земљишта
по праву пречег закупа

Одређује се  цена закупа пољопривредног земљишта у државној својини, које је предмет давања у закуп по праву пречег закупа, и то на начин како је прописано чланом 64а Закона о пољопривредном земљишту, да висину закупнине по праву пречег закупа утврђује јединица локалне самоуправе, и она је једнака просечно постигнутој цени закупа по хектару, с тим што закупнина по праву пречег закупа по основу држања и узгоја животиња не може бити већа од просечне цене закупа по хектару на територији Републике Србије у последње три године.

С обзиром на то да у  општини Врбас, није било јавног надметања у претходној години, просечно постигнута цена закупа по хектару је просечна постигнута цена пољопривредног земљишта у државној својини свих граничних јединица локалне самоуправе. На основу достављених података о просечно постигнутој цени закупа од стране свих 8 локалних самоуправа са којима се општина Врбас граничи: Србобран (просечно постигнута цена износи 458,51 евра по хектару), Кула (није било јавног надметања), Мали Иђош (просечно постигнута цена износи 236,29 евра по хектару), град Нови Сад (просечно постигнута цена износи 277,44 евра по хектару), Бачка Паланка (просечно постигнута цена износи 474,12 евра по хектару), Бачки Петровац (није било јавног надметања), Оџаци (није било јавног надметања) и Темерин (просечно постигнута цена 296,15 евра по хектару), констатовано је да просечно постигнута цена закупа свих граничних општина по хектару износи: 348,50 евра по хектару.
Просечна цена закупа по хектару на територији Републике Србије у последње три године износи 203,48 еур/ха, што је испод просечне постигнуте цене пољопривредног земљишта у државној својини свих граничних јединица локалне самоуправе.
У складу са чланом 64а став 20 Закона о пољопривредном земљишту, одређује се да цена закупа пољопривредног земљишта које је предмет давања у закуп по праву пречег закупа по основу власништва на инфраструктури за њиву II класе у општини Врбас, буде једнака просечна постигнута цена пољопривредног земљишта у државној својини свих граничних јединица локалне самоуправе и износи 348,50 еур/ха, а да цена закупа пољопривредног земљишта које је предмет давања у закуп по праву пречег закупа по основу држања и узгоја животиња буде једнака просечној цени закупа по хектару на територији Републике Србије у последње три године и износи 203,48 еур/ха.

Цене за све културе и класе пољопривредног земљиштау државној својини која се даје у закуп на територији Oпшине Врбас, дате су у следећој табели и исказане су у еврима:

1)    По праву пречег закупа по основу власништва на инфраструктури:

Класе земљишта

њива, воћњак, виноград

пашњак

ливада

трстик и мочвара

I

382,97

344,67

344,67

19,15

II

348,50

313,65

313,65

17,43

III

310,20

279,18

279,18

15,51

IV

275,74

248,16

248,16

13,79

V

241,27

217,14

217,14

12,06

 

С тим да се за канал и остало вештачко створено и природно неплодно земљиште одређује цена као за њиву III класе, у износу од 310,20 еура.

2)    По праву пречег закупа по основу држања и узгоја животиња:

Класе земљишта

њива, воћњак,

виноград

пашњак

ливада

трстик и мочвара

I

223,60

44,72

67,08

11,18

II

203,48

40,70

61,04

10,17

III

181,12

36,22

54,34

9,06

IV

161,00

32,20

48,30

8,05

V

140,87

28,17

42,26

7,04

 

С тим да се за канал и остало вештачко створено и природно неплодно земљиште одређује цена као за њиву III класе, у износу од 181, 12 еура.
Овај закључак објавити на Огласној табли Општинске управе Врбас, као и на званичној интернет страници Општине Врбас.

Председник Комисије
Милан Милић

КУЛТУРА

Одржана 42. "Куцурска жетва"

16. јул 2022. КУЛТУРА

Одржана 42. "Куцурска жетва"

У Куцури је одржана традиционална манифестација „Куцурска...

Затворен V Равно Село Филм Фестивал

04. јул 2022. КУЛТУРА

Затворен V Равно Село Филм Фестивал

Уручењем награда за најбоља остварења и уметнике у недељу...

Свечано отворен V Равно Село Филм Фестивал

30. јун 2022. КУЛТУРА

Свечано отворен V Равно Село Филм Фестивал

Концертом филмске музике те пројекцијом филма “Не играј н...

Заказана изложба графика "Memento mori"

30. јун 2022. КУЛТУРА

Заказана изложба графика "Memento mori"

Ликовна галерија Културног центра Врбаса заказала је за п...

Почиње Равно Село Филм Фестивал

29. јун 2022. КУЛТУРА

Почиње Равно Село Филм Фестивал

У четвртак, 30. јуна, почиње V Равно Село Филм Фестивал и...