ЧЕТВРТО И СВАКО НАРЕДНО ДЕТЕ ИЗ ПОРОДИЦА У КОЈИМА, У МОМЕНТУ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА, НА ИСТОЈ АДРЕСИ, У ЗАЈЕДНИЧКОМ ДОМАЋИНСТВУ, ЖИВИ ЧЕТВОРО И ВИШЕ ДЕЦЕ А УЧЕНИЦИ СУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ, ОД V – VIII РАЗРЕДА, И УЧЕНИЦИ СРЕДЊИХ ШКОЛА ОСТВАРУЈУ ПРАВО  НА ЈЕДНОКРАТНУ ПОМОЋ  ЗА НАБАВКУ УЏБЕНИКА И ШКОЛСКОГ ПРИБОРА. ПРАВО СЕ ОСТВАРУЈЕ НА ПОЧЕТКУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ У ВИСИНИ ОД 50% ТРОШКОВА УЖИНЕ ЗА ДЕВЕТ МЕСЕЦИ ПО ЦЕНИ КОЈУ УТВРДИ ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ЗА  ШКОЛСКУ 2016/2017.ГОДИНУ

Уз захтев се доставља следећа документација:

  • копија важећег решења о дечијем додатку;
  • потврда школе да је дете редован ученик, уз обавезну напомену који разред ученик похађа;
  • копију текућег рачуна родитеља и

Уколико родитељи не остварују право на дечији додатак достављају:

  • потврду школе да је дете редован ученик, уз обавезну напомену који разред ученик похађа
  • потврде о пребивалишту за сву децу и копије личних карата родитеља као доказ о заједничком домаћинству, да живе заједно на истој адреси, 
  • копије извода из матичне књиге рођених за сву децу, 
  • уколико у породици живе деца из раличитих бракова – копија пресуде о разводу брака и друге доказе о поверавању деце,
  • изјаву родитеља да непосредно брине о деци
  • копију текућег рачуна родитеља и
  • сваки други документ који може да доказује основ за остваривање права.

У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 103. ЗАКОНА О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ ПРОПИСАНО ЈЕ: „ДА ЈЕ ОРГАН ДУЖАН ДА ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ, У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ, ВРШИ УВИД, ПРИБАВЉА И ОБРАЂУЈЕ ПОДАТКЕ О ЧИЊЕНИЦАМА О КОЈИМА СЕ ВОДИ СЛУЖБЕНА ЕВИДЕНЦИЈА, А КОЈИ СУ НЕОПХОДНИ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ“ ТЕ ЋЕ ОДРЕЂЕНЕ ПОДАТКЕ У СВРХУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА ПРЕДВИЂЕНИХ КОНКУРСОМ, ПРИБАВИТИ СЛУЖБА ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ.

ЗАХТЕВИ СА ПОТРЕБНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ, ОДНОСНО ПОДАЦИМА БИТНИМ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ ПОДАТАКА ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ, СЕ ПОДНОСЕ  У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ВРБАС, КАНЦЕЛАРИЈА БРОЈ 5, ДРУГИ СПРАТ ОД 01-15.09.2016

Телефон за информације: 795-40-38

ОПШТИНСКА УПРАВА ВРБАС

КУЛТУРА

Од понедељка у Галерији КЦ изложба цртежа Горана Кнежевића

12. авг 2022. КУЛТУРА

Од понедељка у Галерији КЦ изложба цртежа Горана Кнежевића

Ликовна галерија Културног центра Врбас организује у поне...

Одржана 42. "Куцурска жетва"

16. јул 2022. КУЛТУРА

Одржана 42. "Куцурска жетва"

У Куцури је одржана традиционална манифестација „Куцурска...

Затворен V Равно Село Филм Фестивал

04. јул 2022. КУЛТУРА

Затворен V Равно Село Филм Фестивал

Уручењем награда за најбоља остварења и уметнике у недељу...

Свечано отворен V Равно Село Филм Фестивал

30. јун 2022. КУЛТУРА

Свечано отворен V Равно Село Филм Фестивал

Концертом филмске музике те пројекцијом филма “Не играј н...

Заказана изложба графика "Memento mori"

30. јун 2022. КУЛТУРА

Заказана изложба графика "Memento mori"

Ликовна галерија Културног центра Врбаса заказала је за п...