Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA ВРБАС
Председник општине                    
Број: 06-2- 1381/2010-II/02
Дана: 01.11.2010. године
21460 ВРБАС, М.Тита 89
Тел/факс:  021/705-990

    На основу члана 25. став 4. тачка 1. и став 5. тачка 1. Закона о високом образовању /''Службени гласник РС'' број 76/05, 97/08 и 44/10./, члана 4. Одлуке о буџету општине Врбас за 2010. годину /''Службени лист општине Врбас'' број 25/09. и 10/10./, члана 50. став 1. тачка 3. Статута општине Врбас /''Службени лист општине Врбас'' број 3/02, 5/02, 10/04. и 11/08 и 21/09/ и подршке Општинског већа са седнице одржане 01.11..2010. године, доносим   

РЕШЕЊЕ
     
ОДОБРАВА СЕ ИСПЛАТА СРЕДСТВА ЗА ПОДСТИЦАЈ У СТУДИРАЊУ СТУДЕНТИМА:
  • са пребивалиштем на територији општине Врбас најмање 3 године,
  • који се школују на терет буџета у високошколским установама чији је оснивач Република Србија и Аутономна покрајина Војводина,
  • почев од друге године основних академских студија до последње године дипломских академских студија - master, укључујући и последњу годину,     
  • који у току школовања нису обнављали ни једну годину и
  • који имају просечну оцену студирања 9,00 и више,
почев од месеца децембра 2010. године до месеца јуна 2011. године, у месечном износу од 5.000,00 динара по студенту.
    Средства ће се исплаћивати на текући рачун корисника према списку Одељења за друштвене делатности Општинске управе Врбас.  
    Овај закључак ће реализовати Општинска управа – Одељење за буџет и финансије из буџета општине - функција 980, позиција 45, економска класификација 472.
Закључак доставити  Општинској управи - Одељење за буџет и финансије и Одељењу за друштвене делатности.


Председник општине
др Жељко Видовић


ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА :

  1. потврда са факултета да је студент на буџету,
  2. потврда са просеком оцена свих положених испита,
  3. Фотокопија личне карте /прве и друге стране/ и лична карта на увид,
  4. Фотокопија картице текућег рачуна на који ће се уплаћивати средства која гласи на име студента.
Захтеви се подносе у згради Општинске управе Врбас, ул. М.Тита 89 на шалтеру број 8, сваког радног дана од 07,00 – 15,00 часова.
Број телефона за информације 021/7954-088.
Контакат особа: Радован Келеман  

 

КУЛТУРА

Слике Стојана Божића у Ликовној галерији КЦ

03. авг 2020. КУЛТУРА

Слике Стојана Божића у Ликовној галерији КЦ

У Ликовној галерији Културног центра Врбаса постављена је...

Графике Кристине Карлсен у Галерији КЦ

06. јул 2020. КУЛТУРА

Графике Кристине Карлсен у Галерији КЦ

Иако је за уторак, 07. јул, било најављено отварање излож...

Нова књига афоризама Веселина Милићевића

01. јул 2020. КУЛТУРА

Нова књига афоризама Веселина Милићевића

У оквиру издавачке делатности Народне библиотеке "Данило ...

Градском музеју КЦВ подршка за два пројекта

20. јун 2020. КУЛТУРА

Градском музеју КЦВ подршка за два пројекта

Градском музеју Културног центра Врбаса одобрена су средс...

Изложба Сандре Јањатовић у Галерији КЦ Врбаса

17. јун 2020. КУЛТУРА

Изложба Сандре Јањатовић у Галерији КЦ Врбаса

Ликовна галерија Културног центра Врбаса приредила је изл...