РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ВРБАС
ОПШТИНСКА УПРАВА
БРОЈ: 031- СЛ/2010-IV/03
ДАНА, 27.09.2010. ГОДИНЕ
ВРБАС


    НА ОСНОВУ ЧЛАНА 285. ЗАКОНА О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ („СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СРЈ“, БР. 33/97 И 31/2001 И СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС“, БР. 30/2010), ОБЈАВЉУЈЕМ

СПИСАК

СЛУЖБЕНА ЛИЦА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ВРБАС КОЈА СУ ОВЛАШЋЕНА ЗА РЕШАВАЊЕ У УПРАВНИМ СТВАРИМА

1

ЈЕЛЕНА

КИЛИБАРДА

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА ЗА УПРАВУ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

2

МИРЈАНА

МИЛОВИЋ

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

3

БЛАГОЈЕ

ДЕДЕИЋ

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

4

СНЕЖАНА

ЈОВИЋ

ИЗВРШИЛАЦ ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ У ОДЕЉЕЊУ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

5

МИРЈАНА

ШИМУН

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА ЗА ЛОКАЛНЕ ЈАВНЕ ПРИХОДЕ

6

НАТАЛИЈА

ШИПОВАЦ

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА ЗА ПРИВРЕДУ И ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

7

МИРЈАНА

ЛАЗИЋ

РУКОВОДИЛАЦ  ОДЕЉЕЊА ЗА ФИНАНСИЈЕ И БУЏЕТ

 

СЛУЖБЕНА ЛИЦА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ВРБАС КОЈА СУ ОВЛАШЋЕНА ЗА ПРЕДУЗИМАЊЕ  РАДЊИ У ПОСТУПКУ ПРЕ ДОНОШЕЊА РЕШЕЊА

1

НАТАЛИЈА

ПЕКОВИЋ

ШЕФ ОДСЕКА ЗА УПРАВУ У

ОДЕЉЕЊУ ЗА УПРАВУ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

2

НЕДА

КУСТУДИЋ

ИЗВРШИЛАЦ ЗА ПОСЛОВЕ  БИРАЧКИХ  СПИСКОВА И ЗАМЕНИК МАТИЧАРА У

ОДЕЉЕЊУ ЗА УПРАВУ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

3

СВЕТОЗАР

ПЕШИЋ

ШЕФ ОДСЕКА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ У

ОДЕЉЕЊУ ЗА УПРАВУ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

4

РАДМИЛА

ГОВЕДАРИЦА

ИЗВРШИЛАЦ ЗА ПОСЛОВЕ ОСНОВНОГ И СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊЕ У

ОДЕЉЕЊУ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

5

РАДОВАН

КЕЛЕМАН

ИЗВРШИЛАЦ ЗА АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ У

ОДЕЉЕЊУ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

6

ГОРДАНА

МИЛОВИЋ

ШЕФ ОДСЕКА ЗА  ДРУШТВЕНУ БРИГУ О ДЕЦИ У

ОДЕЉЕЊУ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

7

МАРИЈА

КОМАЗЕЦ

ИЗВРШИЛАЦ ЗА  УТВРЂИВАЊА ПРАВА НА ДОДАТАК НА ДЕЦУ У

ОДЕЉЕЊУ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

8

САНДРА

СРДАНОВИЋ

ИЗВРШИЛАЦ ЗА ПОСЛОВЕ БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ У

ОДЕЉЕЊУ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

9

ДРАГИЦА

КОПРИВИЦА

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА У

ОДЕЉЕЊУ ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

10

МОМЧИЛО

ПЕШИЋ

ИЗВРШИЛАЦ ЗА ПОСЛОВЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У

ОДЕЉЕЊУ ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

11

АЛЕКСАНДРА

КРТОЛИЦА

ИЗВРШИЛАЦ ЗА ПОСЛОВЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У

ОДЕЉЕЊУ ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

12

ДАНИЈЕЛА

ВУЈАЧИЋ

ИЗВРШИЛАЦ ЗА ПОСЛОВЕ УРБАНИЗМА И ГРАЂЕВИНАРСТВА У

ОДЕЉЕЊУ ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

13

НЕВЕНКА

МИЉАНИЋ

ИЗВРШИЛАЦ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО, УРБАНИЗАМ И ИНВЕСТИЦИОНО ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ У

ОДЕЉЕЊУ ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

14

РАДОМИР

БАТРИЋЕВИЋ

КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР У

 ОДЕЉЕЊУ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

15

МИРОСЛАВ

ЂАКОНОВИЋ

КОМУНАЛНИ  ИНСПЕКТОР У

ОДЕЉЕЊУ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

16

НИКОЛА

РАГАЈИ

КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР У

ОДЕЉЕЊУ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

17

СЛАВКА

ГРОЗДИЋ

ШЕФ ОДСЕКА ЗА УТВРЂИВАЊЕ И КОНТРОЛУ У

ОДЕЉЕЊУ ЗА ЛОКАЛНЕ ЈАВНЕ ПРИХОДЕ

18

ГОРАН

МАОДУШ

ШЕФ ОДСЕКА ЗА НАПЛАТУ, ПОРЕСКО КЊИГОВОДСТВО И ИЗВЕШТАВАЊЕ У

ОДЕЉЕЊУ ЗА ЛОКАЛНЕ ЈАВНЕ ПРИХОДЕ

 

ДАНА 27.09.2010. ГОДИНЕ ОБЈАВЉЕНО НА ОГЛАСНОЈ ТАБЛИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ВРБАС И САЈТУ ОПШТИНЕ ВРБАС

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ,
МИОДРАГ ШОШКИЋ

 

КУЛТУРА

Слике Стојана Божића у Ликовној галерији КЦ

03. авг 2020. КУЛТУРА

Слике Стојана Божића у Ликовној галерији КЦ

У Ликовној галерији Културног центра Врбаса постављена је...

Графике Кристине Карлсен у Галерији КЦ

06. јул 2020. КУЛТУРА

Графике Кристине Карлсен у Галерији КЦ

Иако је за уторак, 07. јул, било најављено отварање излож...

Нова књига афоризама Веселина Милићевића

01. јул 2020. КУЛТУРА

Нова књига афоризама Веселина Милићевића

У оквиру издавачке делатности Народне библиотеке "Данило ...

Градском музеју КЦВ подршка за два пројекта

20. јун 2020. КУЛТУРА

Градском музеју КЦВ подршка за два пројекта

Градском музеју Културног центра Врбаса одобрена су средс...

Изложба Сандре Јањатовић у Галерији КЦ Врбаса

17. јун 2020. КУЛТУРА

Изложба Сандре Јањатовић у Галерији КЦ Врбаса

Ликовна галерија Културног центра Врбаса приредила је изл...