Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА ВРБАС
ОПШТИНСКА УПРАВА
Дана: 27. 09. 2010. године
21460   В Р Б А С, М Тита 89
                    

ОБАВЕШТЕЊЕ
ЗА СТУДЕНТЕ – ПУТНИКЕ РАДИ РЕГРЕСИРАЊА ПРЕВОЗА
У МЕЂУМЕСНОМ САОБРАЋАЈУ
    
У складу са Законом о утврђивању одређених надлежности Аутономне Покрајине /«Службени гласник РС» број 6/02 и 101/07/ Општинска управа Врбас и Покрајински секретаријат за образовање у школској 2010/2011. години обезбеђују средства за регресирање трошкова превоза студената у међумесном саобраћају, а на основу Решења Председника Општине Врбас, број: 06.2-1139/2010-II/02 од 27.09.2010.године. Регресирање ће се вршити од новембра 2010. године до јуна 2011. године

    РЕГРЕС ЋЕ СЕ ИСПЛАЋИВАТИ У ВИСИНИ 100% ЦЕНЕ МЕСЕЧНЕ КАРТЕ.

    Да би остварио право на регресирани превоз заинтересовани студент треба да се  јави у  ЗГРАДУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВРБАС, M.Tита 89 (шалтер сала – шалтер број 8) са документацијом којом доказује КУМУЛАТИВНО ПОСТОЈАЊЕ ИСПУЊАВАЊА ОДРЕЂЕНИХ УСЛОВА за остваривање датог права.

Тражени услови су следећи:

                     У С Л О В И

                       ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

1.

Да студент има пребивалиште на подручју општине Врбас

Фотокопија личне карте и обавезно лична карта на увид

2.

Да свакодневно путује на међумесној релацији од места становања до седишта установе високог образовања (нису корисници услуге смештаја у студентским центрима)

Изјава студента под моралном, материјалном и кривичном одговорношћу о међумесној релацији на којој путује од места становања до седишта факултета,

Потврда од стране студентског центра, односно Изјава студента да није корисник услуга смештаја у студентским центрима.

3.

Да се школује на терет буџета

Потврда са факултета о упису на терет буџета

4.

Да први пут уписује годину студија

Потврда са факултета да први пут уписује годину студија и Индекс на увид

  5.

Да није корисник студентских стипенција и кредита од Министарства просвете Републике Србије, Владе АП Војводине, локалних самоуправа, Републичке фондације за развој научног и уметничког подмлатка, Фонда за стипендирање даровитих студената Универзитета у Новом Саду и других фондова и фондација.

Потврда са факултета, односно Изјава под моралном, материјалном и кривичном  одговорношћу да није корисник наведених стипендија, односно кредита.

 

За све информације можете  се јавити на телефон 021/706-306 локал 188 или 7954-088.

ОПШТИНСКА УПРАВА ВРБАС
 

КУЛТУРА

Од понедељка у Галерији КЦ изложба цртежа Горана Кнежевића

12. авг 2022. КУЛТУРА

Од понедељка у Галерији КЦ изложба цртежа Горана Кнежевића

Ликовна галерија Културног центра Врбас организује у поне...

Одржана 42. "Куцурска жетва"

16. јул 2022. КУЛТУРА

Одржана 42. "Куцурска жетва"

У Куцури је одржана традиционална манифестација „Куцурска...

Затворен V Равно Село Филм Фестивал

04. јул 2022. КУЛТУРА

Затворен V Равно Село Филм Фестивал

Уручењем награда за најбоља остварења и уметнике у недељу...

Свечано отворен V Равно Село Филм Фестивал

30. јун 2022. КУЛТУРА

Свечано отворен V Равно Село Филм Фестивал

Концертом филмске музике те пројекцијом филма “Не играј н...

Заказана изложба графика "Memento mori"

30. јун 2022. КУЛТУРА

Заказана изложба графика "Memento mori"

Ликовна галерија Културног центра Врбаса заказала је за п...