OБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ И УСЛОВИМА РЕГРЕСИРАЊА ТРОШКОВА БОРАВКА ДЕЦЕ У
ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ  „ БОШКО БУХА „
РОДИТЕЉ ЈЕ ОСЛОБОЂЕН  ПЛАЋАЊА 100% УЧЕШЋА КОРИСНИКА   У ЦЕНИ УСЛУГЕ:


       Право на регресирање трошкова боравка детета остварује се  подношењем  захтева и наведене документације:
1. ЗА ДЕЦУ БЕЗ РОДИТЕЉСКОГ СТАРАЊА И  ДЕЦУ ОМЕТЕНА У РАЗВОЈУ КОЈА НИСУ ОСТВАРИЛА ПРАВО НА ДЕЧИЈИ ДОДАТАК
 (потврда од васпитача да је дете уписано у П.У   и копија решења о категоризацији, односно решења о стављању под старатељство или хранитељство)
2. КАДА ЈЕ КОРИСНИК ДЕЧИЈЕГ ДОДАТКА И  КОРИСНИК ПРАВА НА МАТЕРИЈАЛНО  ОБЕЗБЕЂЕЊЕ  / МОП-а =   социјалне помоћи у
  месечном износу ( копија решења о дечијем додатку , потврда Центра за социјални рад и потврда од васпитача да је дете уписано у П.У.)
3. САМОХРАНИ  РОДИТЕЉИ КОЈИ  ПРИМАЈУ ДЕЧИЈИ ДОДАТАК  (копија решења о дечијем додатку и   потврда од васпитача да је дете
уписано у П.У.)                              
4. ЗА ТРЕЋЕ , ОДНОСНО ЧЕТВРТО ДЕТЕ ПО РЕДУ РОЂЕЊА  МАЈЦИ (потврда од васпитача да   је дете   уписано у П.У., копија личне карте
родитеља, потврда о пребивалишту за дете – из  ОУП-а Врбас и копија извода из МКР за сву децу у породици. Уколико је корисник дечијег додатка доставља копију решења о дечијем додатку и потврду од васпитача да је дете  уписано у П.У.)--трошкове плаћа  Покрајина
5. ЗА ТРЕЋЕ, ЧЕТВРТО  И СВАКО НАРЕДНО ДЕТЕ У ПОРОДИЦИ (уколико није треће, односно четврто дете по реду рођења мајци већ у породици живе деца из више брачних или ванбрачних заједница , или је пето, шесто... дете по реду рођења у породици) (копије извода из МКР за сву децу у породици, потврда од васпитача да је дете уписано у П.У., копија пресуде о разводу)
6. ЗА ДЕЦУ ИЗ ПОРОДИЦА БОРАЦА ИЛИ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА (потврда од васпитача да је дете уписано у П.У.  и копија решења о праву на инвалиднину, пензију или уверење Одсека борачко-инвалидске заштите Општинске управе Врбас)
7. ЗА ДЕЦУ БЕЗ РОДИТЕЉСКОГ СТАРАЊА И  ДЕЦУ ОМЕТЕНА У РАЗВОЈУ КОЈА СУ ОСТВАРИЛА ПРАВО НА ДЕЧИЈИ ДОДАТАК  (потврда од васпитача да је дете уписано у П.У., копија решења о категоризацији, односно решења о стављању под старатељство или хранитељство и копија решења о дечијем додатку)
8. РОДИТЕЉ БЕЗ ДРЖАВЉАНСТВА према имовинском цензусу који се примењује у остваривању права на дечији додатак (копије личних карата родитеља односно докази о боравку, копије извода из МКР и потврде о пребивалишту за сву децу у породици, потврде о приходима оствареним у три месеца која претходе месецу подношења захтева, уверење из катастра и пореске управе из места становања за све чланове домаћинства, доказ о незапослености , радна књижица на увид и потврда од васпитача да је дете уписано у П.У)  
9. РОДИТЕЉ ДЕТЕТА ИЗБЕГЛОГ И РАСЕЉЕНОГ ЛИЦА према имовинском цензусу који се примењује у остваривању права на дечији додатак (копије личних карата родитеља, копије избегличких  легитимација, копије извода из МКР и потврде о пребивалишту за сву децу у породици, потврде о приходима оствареним у три месеца која претходе месецу подношења захтева, уверење из катастра и пореске управе из места становања за све чланове домаћинства, доказ о незапослености , радна књижица на увид и потврда од васпитача да је дете уписано у П.У)  
10.Остали  КОРИСНИЦИ ДЕЧИЈЕГ ДОДАТКА (копија  решења о дечијем додатку и   потврда од васпитача да је дете уписано у П.У. )   
11. САМОХРАНИ РОДИТЕЉ ЧИЈИ СУ ПРИХОДИ    ДОМАЋИНСТВА ЗА 20% ВЕЋИ ОД ЦЕНЗУСА  ПО ЗАКОНУ  ЗА ДЕЧИЈИ ДОДАТАК
      (копија пресуде о разводу, изводе из МКР за сву децу, уверење о незапослености и из катастра и пореске управе, односно  потврду о заради оствареној у три претходна месеца и потврду од васпитача да је дете уписано у П.У.)
                 СВИ ЗАХТЕВИ СЕ ПОДНОСЕ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ВРБАС, ШАЛТЕР БРОЈ 5

КУЛТУРА

Од уторка изложба Вање Игњац у Ликовној галерији

26. феб 2021. КУЛТУРА

Од уторка изложба Вање Игњац у Ликовној галерији

Од уторка, 02. фебруара, у Ликовној галерији Културног це...

Дан Јавне библиотеке "Данило Киш"

22. феб 2021. КУЛТУРА

Дан Јавне библиотеке "Данило Киш"

Јавна библиотека "Данило Киш" обележила је дан установе к...

"Лето на салашу" чека најмлађе читаоце

16. феб 2021. КУЛТУРА

"Лето на салашу" чека најмлађе читаоце

Најмлађа читалачка публика у Врбасу однедавно има прилику...

Слике Јелене Бурсаћ у Ликовној галерији КЦВ

16. феб 2021. КУЛТУРА

Слике Јелене Бурсаћ у Ликовној галерији КЦВ

У Ликовној галерији Културног центра Врбаса у току је изл...

Расписан конкурс за учешће на 53. Фестивалу поезије младих

27. јан 2021. КУЛТУРА

Расписан конкурс за учешће на 53. Фестивалу поезије младих

Фестивал поезије младих расписао је конкурс за младе песн...