Председник општине Врбас дана 01. септембра 2010. године донео је                                          
                                                             
         Р Е Ш Е Њ Е

          Партиципација трошкова аутобуског превоза или трошкова смештаја у домовима ученика и викенд карте или  дела цене приватног смештаја у висини цене домског смештаја и викенд карте УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА са пребивалиштем на територији општине Врбас за школску 2010/2011. годину вршиће се из буџета општине Врбас за период октобар 2009. – јун 2010. године за следеће категорије ученика и то:

1. у 100% износу за:
-  децу палог борца или војног инвалида или цивилног инвалида рата,
-  кориснике дечјег додатка – кориснике материјалног обезбеђења породице,
- децу из породица које имају приходе и од пољопривреде, (приход од пољопривреде по домаћинству се процењује на износ од 10.800,00 динара по једном јутру за 2010. годину и додаје се осталим приходима домаћинства и своди се на цензус за дечји додатак за септембар месец 2010. године по члану породице),
-  децу самохраних родитеља са приходима до 20% већим од цензуса за дечји додатак за самохране родитеље,
-  првог ученика из породице са више ученика путника из домаћинства које остварује право на дечји додатак,
2. у 80% износу за: - кориснике дечјег додатка где су оба родитеља незапослена,
3. у 70% износу за: - ученике по основу одличног успеха у претходном периоду школовања,
4.  у износу од 50% од цене месечне карте за:
-    остале кориснике дечјег додатка,
-    ученике са статусом избеглог или прогнаног лица (ако оба родитеља имају статус избеглог или прогнаног лица, а приходи домаћинства су у висини цензуса за остваривање права на дечији додатак за септембар 2009. године)
-    другог и сваког наредног ученика путника из породице са два или више ученика путника корисника дечјег додатка.
Одобравање права на регресирани превоз вршиће Општинска управа Врбас – Одељење за друштвене делатности по захтеву корисника уз консултацију са члановима Општинског већа  општине Врбас на основу усменог решења о признавању права /члан 203. и 204. ЗУП-а/.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ НАВЕДЕНИХ ПРАВА ЈЕ:
-   Потврда школе о упису ученика у средњу школу за 2010/2011. школску годину,
-   Фотокопија решења за дечији додатак,
-  Уверење из Републичког Геодетског завода – СЛУЖБЕ ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ ВРБАС о површини пољопривредног земљишта које домаћинство поседује и катастарском приходу у 2010. години за сваког члана заједничког домаћинства који остварује приходе, одговарајућа документација о другим приходима домаћинства за период 01. јуни – 31. август 2010. године, доказ о незапослености /уверење Националне службе за запошљавање/, изјаву о заједничком домаћинству, решење-потврду Центра за социјални рад да су корисници материјалног обезбеђења породице /МОП/,
- Фотокопија избегличких легитимација за све чланове домаћинства, одговарајућа документација и приходи домаћинства за период 01. јуни – 31. август 2009. године, доказ о незапослености, изјава о броју чланова домаћинства,
-   Фотокопија решења о праву на личну или породичну инвалиднину,
-   Доказ о одличном успеху ученика у претходном периоду,
-   Доказ да је родитељ самохран по прописима о дечијем додатку.

Захтеви са потребном документацијом се подносе у ШАЛТЕР САЛИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ВРБАС, ВРБАС, М. Тита 89, ШАЛТЕР БРОЈ 8.    

Сва потребна обавештења могу се добити на телефон:7954-000 локал 188 или 7954-088.
                                    
ОПШТИНСКА УПРАВА ВРБАС

КУЛТУРА

Слике Стојана Божића у Ликовној галерији КЦ

03. авг 2020. КУЛТУРА

Слике Стојана Божића у Ликовној галерији КЦ

У Ликовној галерији Културног центра Врбаса постављена је...

Графике Кристине Карлсен у Галерији КЦ

06. јул 2020. КУЛТУРА

Графике Кристине Карлсен у Галерији КЦ

Иако је за уторак, 07. јул, било најављено отварање излож...

Нова књига афоризама Веселина Милићевића

01. јул 2020. КУЛТУРА

Нова књига афоризама Веселина Милићевића

У оквиру издавачке делатности Народне библиотеке "Данило ...

Градском музеју КЦВ подршка за два пројекта

20. јун 2020. КУЛТУРА

Градском музеју КЦВ подршка за два пројекта

Градском музеју Културног центра Врбаса одобрена су средс...

Изложба Сандре Јањатовић у Галерији КЦ Врбаса

17. јун 2020. КУЛТУРА

Изложба Сандре Јањатовић у Галерији КЦ Врбаса

Ликовна галерија Културног центра Врбаса приредила је изл...