У петак, 23. априла 2010. године одржана је 15. седница Општинског већа општине Врбас. Седницу је водио заменик председника општине Драган Стијеповић. На седници су разматрани предлози и донето је решење о давању сагласности на Одлуку Месне заједнице Савино Село на Правилник о уређењу и одржавању гробља и обављању погребних услуга. Прихваћена је  понуда  ЈКП „СТАНДАРД“ Врбас за обављање послова одржавања градске депоније и одржавања зелених површина у општини Врбас.
На предлог Упраног одбора ЈКП ''Стандард'', а у складу са Уредбом Владе Републике Србије и Програмом пословања овог Јавног предузећа, Општинско веће општине Врбас донело је Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора о повећању цена комуналних услуга за 6% и то: цена за производњу и дистрибуцију воде, за изношење и депоновање смећа, грејања, прикључење на систем централног грејања и цене за минимум погребних услуга.
Општинско веће је једногласно подржало Решење  председника општине Врбас др Жељка Видовића о оснивању Kанцеларије за младе општине Врбас. Основни циљеви оснивања Канцеларије су:

-    Реализација 11 општих циљева и 75 специфичних циљева и мере које воде њиховом остваривању, датих у Националној стратегији за младе /''Службени гласник РС'' број 55/2008. од 09.05.2008. године/ и Акционом плану за спровођење Стратегије за младе за период од 2009. до 2014. године  /''Службени гласник РС'' број 7/2009. од 30.01.2009. године/ на локалном нивоу. Канцеларија ће у свом раду реализовати следеће активности:

 1. Подстицати младе да активно учествују у друштву
 2. Развијати сарадњу младих и обезбеђивати услове за учешће у доношењу одлука кроз одржив институционални оквир а на основу потреба младих и у партнерству са младима
 3. Изграђивати систем информисања младих на свим нивоима и у свим областима
 4. Обезбеђивати остваривање права на једнакост шанси свих младих у друштву, а посебно младих који живе у тешким условима
 5. Подстицати и вредновати изузетна испољавања и постигнућа младих у различитим областима
 6. Унапређивати могућности за квалитетно провођење слободног времена младих
 7. Развијати отворени, делотворни, ефикасни и праведни систем формалног и неформалног образовања који је доступан свим младима и који је у складу са светским трендовима у образовању и контекстом образовања у Републици Србији
 8. Подстицати и стимулисати све облике запошљавања, самозапошљавања и предузетништва младих
 9. Унапредити услове за безбедан живот  младих
 10. Чувати и унапређивати здравље младих, смањивати ризике и водеће поремећаје здравља и развијати здравствену заштиту прилагођену младима
 11. Оснаживати младе за иницијативе и активности које су у складу са основним циљевима одрживог развоја и здраве животне средине,
   Имплементацију и мониторинг ''Локалног акционог плана за младе општине Врбас за период 2010 - 2013. године'' у сарадњи са другим одговарајућим радним телима надлежним за израду и спровођење локалне омладинске политике у општини Врбас у областима од значаја за младе.

КУЛТУРА

Слике Стојана Божића у Ликовној галерији КЦ

03. авг 2020. КУЛТУРА

Слике Стојана Божића у Ликовној галерији КЦ

У Ликовној галерији Културног центра Врбаса постављена је...

Графике Кристине Карлсен у Галерији КЦ

06. јул 2020. КУЛТУРА

Графике Кристине Карлсен у Галерији КЦ

Иако је за уторак, 07. јул, било најављено отварање излож...

Нова књига афоризама Веселина Милићевића

01. јул 2020. КУЛТУРА

Нова књига афоризама Веселина Милићевића

У оквиру издавачке делатности Народне библиотеке "Данило ...

Градском музеју КЦВ подршка за два пројекта

20. јун 2020. КУЛТУРА

Градском музеју КЦВ подршка за два пројекта

Градском музеју Културног центра Врбаса одобрена су средс...

Изложба Сандре Јањатовић у Галерији КЦ Врбаса

17. јун 2020. КУЛТУРА

Изложба Сандре Јањатовић у Галерији КЦ Врбаса

Ликовна галерија Културног центра Врбаса приредила је изл...