Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA ВРБАС
Председник општине                    
Број: 06-2-139/2010-II/02
Дана: 19.01.2010. године
21460 ВРБАС, М.Тита 89
Тел/факс:  021/705-990
 
  На основу члана 25. став 4. тачка 1. и став 5. тачка 1. Закона о високом образовању /''Службени гласник РС'' број 76/05. и 97/08./, члана 4. Одлуке о буџету општине Врбас за 2010. годину /''Службени лист општине Врбас'' број 25/09./, члана 50. став 1. тачка 3. Статута општине Врбас /''Службени лист општине Врбас'' број 3/02, 5/02, 10/04. и 11/08 и 21/09/ и подршке Општинског већа са седнице одржане 19.01.2010. године, доносим   
 
Р Е Ш Е Њ Е
            
ОДОБРАВА СЕ ИСПЛАТА СРЕДСТВА ЗА ПОДСТИЦАЈ У СТУДИРАЊУ СТУДЕНТИМА:

-   са пребивалиштем на територији општине Врбас најмање 3 године,
-  који се школују на терет буџета у високошколским установама чији је оснивач Република Србија и Аутономна покрајина Војводина,
-   почев од друге године основних академских студија до последње године дипломских академских студија - master, укључујући и последњу годину,     
-   који у току школовања нису обнављали ни једну годину и
-   који имају просечну оцену студирања 9,00 и више,

почев од месеца јануара до јуна 2010. године, у месечном износу од 3.000,00 динара по студенту.

  Средства ће се исплаћивати на текући рачун корисника према списку Одељења за друштвене делатности Општинске управе Врбас.  

  Овај закључак ће реализовати Општинска управа – Одељење за буџет и финансије из буџета општине - функција 980, позиција 45, економска класификација 472.

Закључак доставити  Општинској управи - Одељење за буџет и финансије и Одељењу за друштвене делатности.

Председник општине
др Жељко Видовић с.р.


ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА :
  1. потврда са факултета да је студент на буџету,
  2. потврда са просеком оцена свих положених испита,
  3. Фотокопија личне карте /прве и друге стране/ и лична карта на увид,
  4. Фотокопија картице текућег рачуна на кији ће уплаћивати средства који гласи на име студента.
Захтеви се подносе у згради Општинске управе Врбас, ул. М.Тита 89 на шалтеру број 8, сваког радног дана од 07,00 – 15,00 часова.
Број телефона за информације 021/7954-088.
Контакат особа: Радован Келеман  

КУЛТУРА

Од понедељка у Галерији КЦ изложба цртежа Горана Кнежевића

12. авг 2022. КУЛТУРА

Од понедељка у Галерији КЦ изложба цртежа Горана Кнежевића

Ликовна галерија Културног центра Врбас организује у поне...

Одржана 42. "Куцурска жетва"

16. јул 2022. КУЛТУРА

Одржана 42. "Куцурска жетва"

У Куцури је одржана традиционална манифестација „Куцурска...

Затворен V Равно Село Филм Фестивал

04. јул 2022. КУЛТУРА

Затворен V Равно Село Филм Фестивал

Уручењем награда за најбоља остварења и уметнике у недељу...

Свечано отворен V Равно Село Филм Фестивал

30. јун 2022. КУЛТУРА

Свечано отворен V Равно Село Филм Фестивал

Концертом филмске музике те пројекцијом филма “Не играј н...

Заказана изложба графика "Memento mori"

30. јун 2022. КУЛТУРА

Заказана изложба графика "Memento mori"

Ликовна галерија Културног центра Врбаса заказала је за п...