Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Врбас
ОПШТИНСКА УПРАВА
Комисија за давање у закуп пословног простора
Број: 07-2- 500 /2018-IV/05
Дана: 05. 11. 2018. године
ВРБАС 

На основу члана 3. и 15. Одлуке о давању у закуп пословног простора (“Службени лист општине Врбас“, број 15/2010,3/2015 и 12/2016), и Закључка  Општинског већа од 31.10.2018.год. бр.06-4-193/2018-III/02, Комисија за давање у закуп пословног простора, расписује

Ј А В Н И     О Г Л А С

за давање у закуп пословног простора путем усменог надметања (лицитације)

 

Расписује се Јавни оглас за давање у закуп пословног простора путем усменог надметања (лицитације), на период од пет година, и то:

  Бачком Добром Пољу, у улици Маршала Тита бр. 120   

- пословни простор  у површини од 31,50 м2, по почетној цени од 200,00 дин./м2,

- пословни простор  у површини од 4,3 м2, по почетној цени од 200,00 дин./  

 

Давање у закуп наведеног пословног простора обавиће се путем усменог надметања (лицитације). Сва заинтересована лица, лично или путем овлашћеног заступника, могу учестовати на усменом надметању.

Јавни оглас биће објављен на сајту Општине Врбас (www.vrbas.net).   огласној табли Општинске управе и огласним таблама Месних заједница на територији општине Врбас .

            Заинтересована лица могу погледати пословни простор који се даје у закуп, у време трајања јавног оглашавања.

            Пријаве за јавно надметање примају се од  06.11.2018 године до 13.11    2018.   године, до 15 часова, предајом на писарницу Општинске управе Врбас или поште.

             Писмена пријава треба да садржи: основне податке о заинтересованом правном или физичком лицу (име, назив, матични број, ПИБ, број текућег или жиро рачуна због повраћаја депозита, доказ да је учесник уплатио депозит у висини почетног износа закупнине, фотокопију личне карте ако је учесник физичко лице, оригинал или оверену фотокопију решења о упису у Агенцију за привредне регистре ако је понуђач предузетник и оригинал или оверену фотокопију решења о упису у судски регистар са свим прилозима ако је понуђач правно лице), пословни простор за који лице жели да лицитира и уплату депозита на име учешћа у лицитацији који износи једну месечну закупнину за огласну јединицу за који се оглас расписује, као и број рачуна у случају повраћаја депозита.

           Пословни простор се издаје на одређено време, на период најдуже до 5.година.

            За пословни простор који се налази у Бачком Добром Пољу у улици Маршала Тита 120 површине 31,50м2 износ који је потребан за учешће на лицитацији  је једна месечна закупнина (6.300,00 динара), а за пословни простор површине 4,3м2 износ који је потребан за учешће на лицитацији  је једна месечна закупнина (860,00 динара).

Депозит уплатити на рачун: Посебни депозити за лицитацију Општине Врбас, број: 840–707804-46, позив на број: 97   57-240.

            Најповољнијем понуђачу који је излицитирао пословни простор уплаћен депозит ће бити урачунат у цену закупа, а осталим учесницима ће бити враћен. У случају одустајања од закупа, лицу које је излицитирало пословни простор, депозит се не враћа.

            Најповољнији понуђач дужан је да у року од 8 дана од дана достављања Закључка о прихватању најповољније понуде у Одељењу за урбанизам,   стамбене послове,заштиту животне средине и енергетски менаџмент, закључи Уговор о закупу пословног простора са Општином Врбас и изврши уплату закупнине за први месец закупа.

            Јавно надметање ће се одржати у просторијама Општинске управе Врбас, Маршала Тита број 89 (мала сала), дана  15.11.2018. године са почетком у 12 часова.

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ВРБАС
КОМИСИЈА ЗА ДАВАЊЕ У
ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

КУЛТУРА

Све спремно за Невенов фестивал деце песника

29. мај 2023. КУЛТУРА

Све спремно за Невенов фестивал деце песника

Жири 34. Невеновог фестивала деце песника у Савином Селу ...

Отворен 55. Фестивал поезије младих

24. мај 2023. КУЛТУРА

Отворен 55. Фестивал поезије младих

У Врбасу је отворен 55. Фестивал поезије младих.

"Шешири из колекције Музеја Војводине" у Градском музеју Врбаса

16. мај 2023. КУЛТУРА

"Шешири из колекције Музеја Војводине" у Градском музеју Врбаса

Први програм овогодишње манифестације "Музеји за 10" - из...

Врбас део манифестације Музеји за 10

15. мај 2023. КУЛТУРА

Врбас део манифестације Музеји за 10

Градски музеј Културног центра Врбаса и ове године биће д...

Утврђен програм Фестивала поезије младих

12. мај 2023. КУЛТУРА

Утврђен програм Фестивала поезије младих

Савет Фестивала поезије младих, који ће се ове године одр...