Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Врбас
ОПШТИНСКА УПРАВА
Комисија за давање у
закуп пословног простора
Број: 07-2-18 /2016-IV/05
Дана: 23.02. 2016. године
ВРБАС

На основу члана 3. и 15. Одлуке о давању у закуп пословног простора (“Службени лист општине Врбас“, број 15/2010 и 3/2015), Комисија за давање у закуп пословног простора, расписује

Ј А В Н И     О Г Л А С
за давање у закуп пословног простора путем усменог надметања (лицитације)

    Расписује се Јавни оглас за давање у закуп пословног простора путем усменог надметања (лицитације), на период од пет година, и то:

  • у Бачком Добром Пољу у улици Маршала Тита бр. 118,(бивши диско клуб) пословни простор у површини од 150м2 по почетној цени 200,00 дин. по м2.
  • у Бачком Добром Пољу у улици Маршала Тита бр. 120, (потребна улагања), пословни простор у површини од 47м2 по почетној цени 200,00 дин. по м2.
  • у Бачком Добром Пољу у улици Маршала Тита бр. 120, пословни простор у површини од 29м2 по почетној цени 200,00 дин. по м2.
  • у Врбасу, у улици Ивана Милутиновића 12,канцеларија од 16м2   пословни простор - канцеларија у површини од 16м2 , по почетној цени од 320,00 дин./м2,
  • у Врбасу, у улици Маршала Тита бр. 149   пословни простор  у површини од 27,84 м2, по почетној цени од 400,00 дин./м2,
  • у Савином Селу, Славка Родића , пословни простор површине 330,  м2, по почетној цени 200,00 дин.по м2.

Давање у закуп наведеног пословног простора обавиће се путем усменог надметања (лицитације). Сва заинтересована лица, лично или путем овлашћеног заступника, могу учестовати на усменом надметању.

Јавни оглас биће објављен на сајту Општине Врбас (www.vrbas.net) огласној табли Општинске управе и огласним таблама Месних заједница на територији општине Врбас .

Заинтересована лица могу погледати пословни простор који се даје у закуп, у време трајања јавног оглашавања.

Пријаве за јавно надметање примају се од 29.02. 2016. године до 07.03. 2016 године, до 15 часова, предајом на писарницу Општинске управе Врбас или поште.

Писмена пријава треба да садржи: основне податке о заинтересованом правном или физичком лицу (име, назив, матични број, ПИБ, број текућег или жиро рачуна због повраћаја депозита, доказ да је учесник уплатио депозит у висини почетног износа закупнине, фотокопију личне карте ако је учесник физичко лице, оригинал или оверену фотокопију решења о упису у Агенцију за привредне регистре ако је понуђач предузетник и оригинал или оверену фотокопију решења о упису у судски регистар са свим прилозима ако је понуђач правно лице), пословни простор за који лице жели да лицитира и уплату депозита на име учешћа у лицитацији који износи једну месечну закупнину за огласну јединицу за који се оглас расписује, као и број рачуна у случају повраћаја депозита.

Пословни простор се издаје на одређено време, на период најдуже до 5.година.

За пословни простор који се налази у  Бачком Добром Поњу у улици Маршала Тита 118 за површину 150м2 износ који је потребан за учешће на лицитацији  је једна месечна закупнина   (30.000,00 динара).

За пословни простор у Бачком Добром Пољу у улици Маршала Тита бр. 120, за површину од 47м2 износ који је потребан за учешће на лицитацији  је једна месечна закупнина (9400,00 динара)

За пословни простор у Бачком Добром Пољу у улици Маршала Тита бр. 120, за површину од 29м2 износ који је потребан за учешће на лицитацији  је једна месечна закупнина (5.800,00 динара)

За пословни простор Врбасу, у улици Ивана Милутиновића 12,канцеларија од 16м2  износ који је потребан за учешће на лицитацији  је једна месечна закупнина (5.120,00 динара)

За пословни простор који се налази у   Врбасу у улици Маршала Тита 149 за површину 27,84м2 износ који је потребан за учешће на лицитацији  је једна месечна закупнина ( 11 136,00 динара).

За пословни простор који се налази у Савином Селу  у улици Славка Родића,за површину од 330м2  износ који је потребан за учешће на лицитацији је једна месечна закупнина  (66 000,00  динара).
              
Депозит уплатити на рачун: Посебни депозити за лицитацију Општине Врбас, број: 840–707804-46, позив на број: 97   57-240.

Најповољнијем понуђачу које је излицитирало пословни простор уплаћен депозит ће бити урачунат у цену закупа, а осталим учесницима ће бити враћен. У случају одустајања од закупа, лицу које је излицитирало пословни простор, депозит се не враћа.

Најповољнији понуђач дужан је да у року од 8 дана од дана достављања Закључка о прихватању најповољније понуде у Одељењу за урбанизам и стамбене послове, закључи Уговор о закупу пословног простора са Општином Врбас .

Јавно надметање ће се одржати у просторијама Општинске управе Врбас, Маршала Тита број 89 (мала сала), дана 09.марта 2016. године са почетком у 12 часова.

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ВРБАС
КОМИСИЈА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

КУЛТУРА

"Удај се мушки" у дворишту МЗ Змајево

18. авг 2022. КУЛТУРА

"Удај се мушки" у дворишту МЗ Змајево

У дворишту Месне заједнице Змајево у среду је одиграна пр...

Мирославу Алексићу "Драинчева награда"

17. авг 2022. КУЛТУРА

Мирославу Алексићу "Драинчева награда"

Књижевник Мирослав Алексић добитник је овогодишње "Драинч...

Од понедељка у Галерији КЦ изложба цртежа Горана Кнежевића

12. авг 2022. КУЛТУРА

Од понедељка у Галерији КЦ изложба цртежа Горана Кнежевића

Ликовна галерија Културног центра Врбас организује у поне...

Одржана 42. "Куцурска жетва"

16. јул 2022. КУЛТУРА

Одржана 42. "Куцурска жетва"

У Куцури је одржана традиционална манифестација „Куцурска...

Затворен V Равно Село Филм Фестивал

04. јул 2022. КУЛТУРА

Затворен V Равно Село Филм Фестивал

Уручењем награда за најбоља остварења и уметнике у недељу...