Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Врбас
ОПШТИНСКА УПРАВА
Комисија за давање у
закуп пословног простора
Број: 07-2- 124 /2015-IV/05
Дана: 31.08. 2015. године
ВРБАС

На основу члана 3. и 15. Одлуке о давању у закуп пословног простора (“Службени лист општине Врбас“, број 15/2010), Комисија за давање у закуп пословног простора, расписује


Ј А В Н И     О Г Л А С
за давање у закуп пословног простора путем усменог надметања (лицитације)

    Расписује се Јавни оглас за давање у закуп пословног простора путем усменог надметања (лицитације), на период од пет година, и то:

 -  Врбасу, у улици Маршала Тита бр. 149   пословни простор  у површини од 27,84 м2, по почетној цени од 400,00 дин./м2,
 
-    у Савином Селу, Славка Родића , пословни простор површине 330,  м2, по почетној цени 200,00 дин.по м2.

-     у Равном Селу, Првомајска 41, укупне површине 135,61м2,по почетној цени од 200дин.пом2.

Давање у закуп наведеног пословног простора обавиће се путем усменог надметања (лицитације). Сва заинтересована лица, лично или путем овлашћеног заступника, могу учестовати на усменом надметању.
Јавни оглас биће објављен на сајту Општине Врбас (www.vrbas.net).   огласној табли Општинске управе и огласним таблама Месних заједница на територији општине Врбас .
    Заинтересована лица могу погледати пословни простор који се даје у закуп, у време трајања јавног оглашавања.
    Пријаве за јавно надметање примају се од 03.09. 2015. године до11.09        2015   године, до 15 часова, предајом на писарницу Општинске управе Врбас или поште.
     Писмена пријава треба да садржи: основне податке о заинтересованом правном или физичком лицу (име, назив, матични број, ПИБ, број текућег или жиро рачуна због повраћаја депозита, доказ да је учесник уплатио депозит у висини почетног износа закупнине, фотокопију личне карте ако је учесник физичко лице, оригинал или оверену фотокопију решења о упису у Агенцију за привредне регистре ако је понуђач предузетник и оригинал или оверену фотокопију решења о упису у судски регистар са свим прилозима ако је понуђач правно лице), пословни простор за који лице жели да лицитира и уплату депозита на име учешћа у лицитацији који износи једну месечну закупнину за огласну јединицу за који се оглас расписује, као и број рачуна у случају повраћаја депозита.
           Пословни простор се издаје на одређено време, на период најдуже до 5.година.

   За пословни простор који се налази у   Врбасу у улици Маршала Тита 149 износ који је потребан за учешће на лицитацији  је једна месечна закупнина   (11 136,00 динара).
                   
   За пословни простор који се налази у Савином Селу  у улици Славка Родића,  износ који је потребан за учешће на лицитацији је једна месечна закупнина  (66 000  динара).

   За пословни простор  у Равном Селу, Првомајска 41,   износ који је потребан за учешће на лицитацији је једна месечна закупнина  (27 122  динара).


Депозит уплатити на рачун: Посебни депозити за лицитацију Општине Врбас, број: 840–707804-46, позив на број: 97   57-240.
    Најповољнијем понуђачу које је излицитирало пословни простор уплаћен депозит ће бити урачунат у цену закупа, а осталим учесницима ће бити враћен. У случају одустајања од закупа, лицу које је излицитирало пословни простор, депозит се не враћа.
    Најповољнији понуђач дужан је да у року од 8 дана од дана достављања Закључка о прихватању најповољније понуде у Одељењу за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине, закључи Уговор о закупу пословног простора са Општином Врбас и изврши уплату закупнине за први месец закупа.
    Јавно надметање ће се одржати у просторијама Општинске управе Врбас, Маршала Тита број 89 (мала сала), дана 14.септембра 2015. године са почетком у 12 часова.


ОПШТИНСКА УПРАВА ВРБАС
КОМИСИЈА ЗА ДАВАЊЕ У
ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

КУЛТУРА

Од уторка изложба слика Ангелине Вукосав

20. феб 2020. КУЛТУРА

Од уторка изложба слика Ангелине Вукосав

Ликовна галерија Културног центра Врбаса организоваће у у...

НБ "Данило Киш" обележава Дан установе

19. феб 2020. КУЛТУРА

НБ "Данило Киш" обележава Дан установе

Народна библиотека "Данило Киш" обележиће у петак, 21. фе...

Награда "Раде Брка" за Веселина Милићевића

11. феб 2020. КУЛТУРА

Награда "Раде Брка" за Веселина Милићевића

Афористичар, сатиричар и дечији песник Веселин Милићевић ...

"Школица - цртица" и "Terra d.v.a." представљају таленте

06. феб 2020. КУЛТУРА

"Школица - цртица" и "Terra d.v.a." представљају талент…

У фоајеу биоскопа "Југославија" у петак, 07. фебруара, би...

QR кодови за лакшу комуникацију са странцима

04. феб 2020. КУЛТУРА

QR кодови за лакшу комуникацију са странцима

У жељи да изађе у сусрет потребама све већег броја посети...