Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Врбас
ОПШТИНСКА УПРАВА
Комисија за давање у
закуп пословног простора
Број: 361-2-1/2010-IV/05
Дана: 4.3.2010. године
ВРБАС


На основу Одлуке о условима давања у закуп пословног простора повереног на коришћење и управљање општини (Службени лист општине Врбас, број 10/2000, 4/2001, 1/2005 и 13/2009) и Закључка Председника општине Врбас број 06.2-227/2010-II/02 од 25.2.2010. године, Комисија за давање у закуп пословног простора, расписује

Ј А В Н И     О Г Л А С
за издавање у закуп пословног простора путем јавног надметања (лицитације)

Расписује се Јавни оглас за издавање у закуп пословног простора путем јавног надметања (лицитације), на неодређено време, и то:

У РАВНОМ СЕЛУ, у улици ЈНА број 98, пословни простор у сутерену библиотеке ''Данило Киш'', у објекту Дома културе, у површини од 81,45 м2 по почетној цени од 200,00 дин./м2.

Издавање у закуп наведеног пословног простора обавиће се путем јавног надметања (лицитације). Сва заинтересована лица, лично или путем овлашћеног заступника, могу учестовати на јавном надметању.
Јавни оглас биће објављен на телевизији ''Бачка'', у листу ''Глас'' и на сајту Општинске управе Врбас (www.vrbas.net).
Заинтересована лица могу погледати пословни простор који се даје у закуп, у време трајања јавног оглашавања.
Пријаве за јавно надметање примају се од дана објављивања јавног огласа до 11.3.2010. године, до 15 часова, путем писарнице или поште.
Пријава треба да садржи: основне податке о заинтересованом правном или физичком лицу, пословни простор за који лице жели да лицитира и уплату депозита на име учешћа у лицитацији који износи 20% од почетне цене за огласну јединицу за који се оглас расписује, као и број рачуна у случају повраћаја депозита.
Депозит уплатити на рачун: Посебни депозити за лицитацију општине Врбас, број: 840–707804-46, позив на број: 97   57-240.
Заинтересованом лицу које је излицитирало пословни простор уплаћен депозит ће бити урачунат у цену закупа, а осталим учесницима ће бити враћен. У случају одустајања од закупа, лицу које је излицитирало пословни простор, депозит се не враћа. 
Лице које је излицитирало дужно је да у року од 8 дана од дана достављања Закључка о прихватању лицитације, Одељењу за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине закључи Уговор о закупу са истим и изврши уплату закупнине за први месец закупа.
Јавно надметање ће се одржати у просторијама Општинске управе Врбас, Маршала Тита број 89 (мала сала), дана 12.3.2010. године са почетком у 13 часова.
 
ОПШТИНСКА УПРАВА ВРБАС
КОМИСИЈА ЗА ИЗДАВАЊЕ У 
ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

КУЛТУРА

Све спремно за Невенов фестивал деце песника

29. мај 2023. КУЛТУРА

Све спремно за Невенов фестивал деце песника

Жири 34. Невеновог фестивала деце песника у Савином Селу ...

Отворен 55. Фестивал поезије младих

24. мај 2023. КУЛТУРА

Отворен 55. Фестивал поезије младих

У Врбасу је отворен 55. Фестивал поезије младих.

"Шешири из колекције Музеја Војводине" у Градском музеју Врбаса

16. мај 2023. КУЛТУРА

"Шешири из колекције Музеја Војводине" у Градском музеју Врбаса

Први програм овогодишње манифестације "Музеји за 10" - из...

Врбас део манифестације Музеји за 10

15. мај 2023. КУЛТУРА

Врбас део манифестације Музеји за 10

Градски музеј Културног центра Врбаса и ове године биће д...

Утврђен програм Фестивала поезије младих

12. мај 2023. КУЛТУРА

Утврђен програм Фестивала поезије младих

Савет Фестивала поезије младих, који ће се ове године одр...