"Стандард" нуди исплату дуга на рате

Јавно комунално предузеће "Стандрад" понудило је грађанима који имају неизмирене обавезе за испоручене услуге даљинског грејања, могућност закључења споразума о исплати дуга за грејање за грејну сезону 2021/22. у ратама.

Надзорни одбор ЈКП 'Стандард' донео је одлуку о могућности закључења споразума о исплати дуга за грејање за грејну сезону 2021/22. у ратама. Према одлуци, свим физичким лицима који су корисници грејних услуга ЈКП 'Стандард' омогућује се да у периоду од 27. јуна 2022. до 08. јула 2022. године, у просторијама ЈКП, Пете пролетерске бригаде бр. 1, закључе писмени споразум о начину измирења преосталог дуга за грејање насталог у грејној сезони 2021/22. године, под следећим условима:

  1. да су у целости измирили обавезе по претходном споразуму, ако је такав споразум закључен,
  2. целокупан дуг се дели:

а) на 6 једнаких месечних рата за дуг до 50.000,оо динара

б) на 9 једнаких месечних рата за дуг до 100.000,оо динара

в) на 12 једнаких месечних рата за дуг преко 100.000,оо динара

  1. прва рата се плаћа пре потписивања споразума, а преостале рате доспевају месечно у дане који по броју одговарају дану када је споразум закључен,
  2. потписник споразума је дужан да текуће месечно задужење уредно измирује,
  3. уколико корисник не измири најмање две доспеле месечне рате по споразуму, споразум се сматра раскинутим без посебног обавештења од стране ЈКП "Стандард",
  4. потписивањем овог споразума престаје да тече камата на износ дуга који је предмет споразума, од дана потписивања,
  5. протеком рока за закључење споразума, ЈКП "Стандард" ће покренути поступак принудне наплате на свој имовини извршног дужника за целокупан износ дуга за грејне услуге.

 

КУЛТУРА

Одржана 42. "Куцурска жетва"

16. јул 2022. КУЛТУРА

Одржана 42. "Куцурска жетва"

У Куцури је одржана традиционална манифестација „Куцурска...

Затворен V Равно Село Филм Фестивал

04. јул 2022. КУЛТУРА

Затворен V Равно Село Филм Фестивал

Уручењем награда за најбоља остварења и уметнике у недељу...

Свечано отворен V Равно Село Филм Фестивал

30. јун 2022. КУЛТУРА

Свечано отворен V Равно Село Филм Фестивал

Концертом филмске музике те пројекцијом филма “Не играј н...

Заказана изложба графика "Memento mori"

30. јун 2022. КУЛТУРА

Заказана изложба графика "Memento mori"

Ликовна галерија Културног центра Врбаса заказала је за п...

Почиње Равно Село Филм Фестивал

29. јун 2022. КУЛТУРА

Почиње Равно Село Филм Фестивал

У четвртак, 30. јуна, почиње V Равно Село Филм Фестивал и...