Заказана XV седница Скупштине општине Врбас

Сања Жигић, председница Скупштине општине Врбас, заказала је за петак, 29. април, XV седницу локалне самоуправе.

На основу члана 38. Статута општине Врбас /„Службени лист општине Врбас“, број 26/2018 / и члана  91, 92, и 94. Пословника Скупштине општине Врбас  /„Службени лист општине Врбас“, број 36/2020/

САЗИВАМ XV седницу Скупштине општине Врбас

Седница ће се одржати у петак, 29. априла 2022. године са почетком у 10.00 часова, у сали за седнице СО Врбас, у Врбасу у улици Маршала Тита број 89, у сали на IV спрату.

За ову седницу предложен је следећи Дневни ред:

1. Записник са 14. седнице Скупштине општине Врбас,
2. Предлог одлуке о промени Статута општине Врбас,
3. Предлог одлуке о усвајању информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа чији је оснивач општина Врбас за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године,
4. Предлог одлуке о усвајању Анализе пословања јавних предузећа чији је оснивач општина Врбас са предузетим мерама за отклањање поремећаја у пословању за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године,
5. Предлог одлуке о стављању ван снаге Програма комасације за     катастарске општине Куцура, Савино Село и Косанчић и престанку важења Одлуке о спровођењу комасације и Одлуке о начелима комасације  катастарске општине Косанчић,
6. Предлог одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије Завршног рачуна буџета општине Врбас за 2021. годину,
7. Предлог  одлуке о изменама и допунама Одлуке о приступању изради плана развоја општине Врбас за период од 2022-2030. године,
8. Предлог одлуке о поступку и начину решавања захтева грађана за накнаду штете настале услед уједа паса луталица,
9. Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта,
10. Извештај о раду и Извештај о финансијском пословању Центра за социјални рад општине Врбас за 2021. годину,
11. Извештај о раду и Извештај о материјално финансијском пословању Јавне библиотеке „Данило Киш“ Врбас за 2021. годину,
12. Извештај о раду и Извештај о материјално финансијском пословању Културног центра Врбаса за 2021. годину,
13. Извештај о пословању Центра за физичку културу „Драго Јововић“ Врбас са финансијским извештајем за 2021. годину,
14. Извештај о раду и пословању Апотекарске установе Врбас за 2021. годину,
15. Извештај о раду Службе ванинституционалне социјалне заштите Геронтолошког центра Врбас за 2021. годину са финансијским извештајем за 2021. годину,
16. Извештај о пословању Туристичке организације општине Врбас за 2021. годину,
17. Извештај о раду Јавне агенције за зоохигијену и пољопривреду општине Врбас за 2021. годину,
18. Предлог решења о давању  сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Врбас,
19. Предлог  Оперативног плана одбране од поплава за воде II реда општине Врбас за 2022. годину,
20. Предлог решења о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Врбас из Врбаса,
21. Предлог решења о престанку мандата вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Врбас из Врбаса,
22. Предлог  решења о именовању директора Јавног предузећа „Врбас-гас“ за дистрибуцију природног гаса Врбас,
23. Предлог решења о престанку мандата вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Врбас-гас“ за дистрибуцију природног гаса Врбас,
24. Извештај о стању безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Врбас за 2021. годину,
25. Предлози Комисије за кадровска, административна питања и радне односе,
26. Питања и предлози.

Председница Скупштине општине Врбас,
    Сања Жигић

КУЛТУРА

Све спремно за Невенов фестивал деце песника

29. мај 2023. КУЛТУРА

Све спремно за Невенов фестивал деце песника

Жири 34. Невеновог фестивала деце песника у Савином Селу ...

Отворен 55. Фестивал поезије младих

24. мај 2023. КУЛТУРА

Отворен 55. Фестивал поезије младих

У Врбасу је отворен 55. Фестивал поезије младих.

"Шешири из колекције Музеја Војводине" у Градском музеју Врбаса

16. мај 2023. КУЛТУРА

"Шешири из колекције Музеја Војводине" у Градском музеју Врбаса

Први програм овогодишње манифестације "Музеји за 10" - из...

Врбас део манифестације Музеји за 10

15. мај 2023. КУЛТУРА

Врбас део манифестације Музеји за 10

Градски музеј Културног центра Врбаса и ове године биће д...

Утврђен програм Фестивала поезије младих

12. мај 2023. КУЛТУРА

Утврђен програм Фестивала поезије младих

Савет Фестивала поезије младих, који ће се ове године одр...