Општина Врбас добила буџет за 2018. годину

Скупштина општине Врбас усвојила је буџет за 2018. годину. Представљање плана прикупљања и утрошка средстава у наредној години и расправа о овом предлогу, била је најважнија тачка дневног реда маратонске, VIII седнице локалног парламента, која је трајала од 11.00 часова у четвртак, 28. децембра, до скоро три часа иза поноћи наредног дана.

Концепт општинске касе у 2018. години образложио је Милан Глушац, председник општине Врбас.

"Планирани укупни приходи буџета износе 1.48 милијарди динара. Порески приходи планирани су у износу од 828 милиона динара, што је за 44,4 милиона динара више него у 2017. години. Порез на зараде је увећан за 20 милиона због нових запошљавања. Порез на имовину је увећан за 9 милиона динара, јер је просечна вредност квадратног метра у опорезивању повећана за 10 динара, а приходи од комуналне таксе на фирму већи су 4,5 милиона. Што се осталих повећања ове класе прихода тиче, долази до планираног повећања пореза на приходе од имовине, пореза на наслеђе и поклон, пореза на капиталне трансакције, посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине, као и пореза на остале приходе. Трансфери од других нивоа власти планирани су у износу од 364 милиона динара, што је за 5 милиона више него у 2017. години. Планирани приходи од имовине за 2018. годину износе 122 милиона динара, што је повећање од 6 милиона. Приходи од давања у закуп пољопривредног земљишта планирани су у износу од 120 милиона, што је за 10 милиона више него приходи текуће године. Приходи од продаје добара и услуга које чине приходи од давања у закуп непокретности, грађевинског земљишта, накнада за уређивање грађевинског земљишта и таксе за озакоњење објеката планирани су у износу од 48 милиона динара, остали приходи у корист нивоа општина у износу од 31,6 милиона, приходи од новчаних казни у износу од 6,8 милиона, приходи од продаје земљишта у износу од 7 милиона динара, а остали приходи буџета планирани су у износу од 4 милиона динара", рекао је Глушац о приходној страни.

Говорећи о плану трошења средстава, председник општине је истакао да је за урбанизам и просторно планирање (израда пројектно-техничке документације, пројектне документације за канализацију отпадних вода, инжењерско-техничке, планске и остале документације) планирано 70,7 милиона динара, што је за 60 милиона више у односу на 2017. годину.

"Основни циљ је да се кроз набавку и израду планске документације повећа конкурентност за добијање наменских трансфера код буџета Србије и Војводине, као и за добијање средстава из осталих извора за значајне инвестиционе пројекте. Највећи приоритет у првом кварталу биће извршење ових расхода како би се ефекти истих што брже рефлектовали на буџет. Приоритети у првом кварталу су: пројектно-техничка документација за комунално опремање блока 100 - 4 милиона, пројектно-техничка документација за комунално опремање блока 53 - 1,2 милиона, усклађивање пројектно-техничке документације у блоку 44 и техничке документације за изградњу кружног тока на раскрсници код Велике пијаце, пројектовање изградње фекалне канализације за сва насељена места и делове Врбаса који нису испројектовани - 19,2 милиона, усклађивање пројеката у складу са важећим Законом о планирању и изградњи саобраћајница и паркинг у Врбасу и насељеним местима - 1,4 милиона, и пројекат партерног уређења, реконструкција саобраћајнице, тротоара и паркинга у блоку Саве Ковачевића - 1,6 милиона. Због неопходности израде плана детаљне регулације радне зоне према Србобрану, планирана је израда пројектно-техничке документације за комунално опремање у другом кварталу. Вредност израде је 6 милиона динара", рекао је Глушац.

Према његовим речима, отплата главнице домаћим пословним банкама планира се у износу од 49 милиона динара, расходи буџетског Фонда за заштиту животне средине већи су за скоро 15 милиона, а расходи за пољопривреду планирани су на 61,5 милиона што је за 11,5 милиона више него у 2017. "Средства за тад Туристичке организације планирана су на 15,5 милиона и већа су за 6,8 милиона, у оквиру програма развоја спорта и омладине предвиђена су средства у износу од 33 милиона или за 2,5 милиона више него претходне године, а 6,3 милиона динара издвајамо више рад месних заједница, или укупно 59,5 милиона", рекао је, између осталог, о расходној страни Глушац.

Подршку овом предлогу дали су одборници коалиције око СНС и њихови партнери из СПС, док се против буџета за 2018. годину гласали одборници коалиције "Ослободимо Врбас", ГГ "Покрет Доста је било" и Покрета социјалиста.

Драган Стијеповић, одборник СДС, оценио је да је добром одлуку при планирању буџета да се улаже у израду пројектно-техничке документације, али се и запитао зашто се значајна средства издвајају за план детаљне регулације радне зоне према Србобрану када се још увек не зна колико ће она коштати општину Врбас и да ли ћемо у будућности од ње уопште имати користи. "Наш је предлог да се средства усмере у уређење радне зоне на Бикари, за коју постоји сва неопходна документација и решени сви имовински односи. Такође, издвајање за зараде превазилазе могућности општине Врбас, а посебно мислим на износ зарада у Општинском већу који је увећан за 25%, и за износ зарада у кабинету председника који је увећан за 40%", рекао је Стијеповић и додао да време у ком живимо "није подударно са одлуком да се за ЈАЗИП издвоји 22 милиона динара, посебно када нико на седници Скупштине општине, и поред више инсистирања, не жели да упозна одборнике на које програме ће се трошити тај новац". Он је поставио и питање на основу чега су планирана издвајања за месне заједнице ако ниједна од њих није доставила свој план рада за 2018. годину.

Подршку буџету ускратили су и одоборници Покрета социјалиста – Александар Вулин. "Нисмо подржали буџет општине Врбас за 2018. годину, јер као социјално одговорна странка која се бави људима, њиховим свакодневним проблемима и социјалном правдом, сматрамо да нису довољна издвајања, пре свега, за социјалну и дечију заштиту. Иако је предлагач нагласио да је предлог буџета социјално одговоран, сматрамо да смањење за наведене програме за 12 милиона динара са једне, а повећање субвенција и издвајања за појединиа предузећа са друге стране, то не показује", рекао је др Милутин Мркша, одборник ПС. Опозициони одборници поднели су на предлог буџета више од 70 амандмана, али скупштинска већина све их је одбацила.

Пре изгласавања буџета за 2018. годину, локални парламент је усвојио и последњи ребаланс буџета за 2017, а у наставку заседања подршку одборника добили су и Програм уређивања градског грађевинског земљишта за град Врбас и насељена места општине Врбас за 2018. годину, Одлука о максималном броју запослених на неодређено време за организационе облике у систему локалне самоуправе општине Врбас за 2017. годину, затим Предлог кадровског плана Општинске управе Врбас за 2018. годину, Стратешки план развоја социјалне заштите општине Врбас за период 2018 - 2022. године, Предлог рада Општинског штаба за ванредне ситуације општине Врбас за 2018. годину и Предлог одлуке о утврђивању минималне висине износа издвајања на име трошкова инвестиционог одржавања заједничких делова зграде, минималног износа трошкова за текуће одржавање зграде и висине износа за управљање у случају принудно постављеног професионалног управника зграде.

Подршку Скупштине општине Врбас добили су Предлог одлуке о изради плана детаљне регулације дела радне зоне уз државни пут Iб реда број 15 у ко.Врбас-атар, Предлог одлуке о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину плана детаљне регулације дела радне зоне уз државни пут Iб реда број 15 у ко.Врбас-атар, Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне средине, Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о локалној комуналној такси на истицање фирме за општину Врбас, Предлог одлуке о доношењу Програма отуђења грађевинског земљишта у јавној својини за 2018. годину у општини Врбас, Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о обављању комуналних делатности, а затим се прешло на давање сагласности на програме пословања Јавног комуналног предузећа „Комуналац“, Јавног комуналног предузећа „Стандард“, Јавног предузећа „Врбас-гас“, Центра за социјални рад општине Врбас, Службе ванинституционалне социјалне заштите Герентолшког центра Врбас, Дома здравља „Вељко Влаховић“, Апотеке “Врбас“, Народне библиотеке „Данило Киш“, Културног центра Врбаса, Центра за физичку културу „Драго Јововић“, Туристичке организације општине Врбас и Јавне агенције за зоохигијену и пољопривреду општине Врбас, свих за 2018. годину.

 

Претрага

Општинска управа Врбас

Адреса: М. Тита 89, Врбас, 21460

Телефон: +381.21.7954.000

E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНОВЕ

КЦ Врбас

Културни центар Врбас

Дом здравља

ДЗ "Вељко Влаховић"

ЈКП Стандард

Јавно комунално предузеће

ЦСР Врбас

Центар за социјални рад

ЈКП "Комуналац"

Јавно комунално предузеће

ЦФК Врбас

Центар за физичку културу

ТОО Врбас

Туристичка организација општине Врбас

Bиблиотека Vrbas

Јавна библиотека „Данило Киш"