У складу са Законом републичким административним таксама (Службени гласник РС”, бр. 43/2003, 51/2003 - испр., 61/2005,101/2005 - др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - усклађени дин. изн., 55/2012 - усклађени дин. изн., 93/2012, 47/2013 - усклађени дин. изн., 65/2013 - др. закон, 57/2014 - усклађени дин. изн., 45/2015 -усклађени дин. изн., 83/2015, 112/2015 и 50/2016 – усклађени дин. изн., 61/2017– усклађени дин. изн. и 113/2017), прописане су следеће административне таксе за подношење захтева и издавање дозвола за управљање отпадом:

 

Т А Р И Ф Н И   Б Р О Ј   1

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

                             

Таксa [РСД]

За подношење захтева

310,00

 

 

Т А Р И Ф Н И   Б Р О Ј   1 9 7

ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ

 

Таксa [РСД]

За дозволу за увоз неопасног отпада ради третмана

30.210,00

За дозволу за извоз неопасног отпада

187.320,00

За дозволу за поједине врсте опасног отпада које се могу увозити као секундарне сировине

74.940,00

За дозволу за извоз опасног отпада

60.380,00

За дозволу за транзит опасног отпада

60.380,00

За потврду пријаве прекограничног кретања отпада са листе неопасног отпада за који се не издаје дозвола

5.740,00

За захтев за добијање овлашћења за испитивање отпада

8.830,00

За издавање дозволе за сакупљање отпада

18.730,00

За издавање дозволе за транспорт отпада

18.730,00

За издавање интегралне дозволе за сакупљање и транспорт отпада

31.210,00

За издавање дозволе за складиштење отпада

62.450,00

За издавање дозволе за третман отпада

62.450,00

За издавање дозволе за одлагање отпада

62.450,00

За издавање интегралне дозволе за управљање отпадом

99.900,00

За потврду за изузимање од обавеза прибављања дозволе

2.750,00

За издавање дозволе за сопствено управљање амбалажним отпадом

74.940,00

За издавање дозволе за оператера управљања амбалажним отпадом

49.960,00

За решење о изменама и допунама у дозволама за управљање отпадом

6.240,00

 

Прималац:                Република Србија
жиро рачун:              840-742221843-57
позив на број:          97   57-240

 

КУЛТУРА

Момчило Бакрач - "Прозор пре зазидавања"

01. дец 2022. КУЛТУРА

Момчило Бакрач - "Прозор пре зазидавања"

У Јавној библиотеци "Данило Киш" у четвртак је представље...

У Савином Селу одржан први концерт класичне музике

29. нов 2022. КУЛТУРА

У Савином Селу одржан први концерт класичне музике

У Савином Селу одржан је први концерт класичне музике. На...

Изложба Градског музеја отворена у Печују

16. нов 2022. КУЛТУРА

Изложба Градског музеја отворена у Печују

Градски музеј Културног центра Врбаса поставио је у среду...

"Пронађи најлепши, најшаренији или највећи лист"

11. нов 2022. КУЛТУРА

"Пронађи најлепши, најшаренији или највећи лист"

Културни центар Врбас, Школа цртања "Школица цртица" и Ја...

Андрији Радуловићу награда "Небојша Деветак"

07. нов 2022. КУЛТУРА

Андрији Радуловићу награда "Небојша Деветак"

Жири књижевне награде "Небојша Деветак", која се додељује...