У складу са Законом републичким административним таксама (Службени гласник РС”, бр. 43/2003, 51/2003 - испр., 61/2005,101/2005 - др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - усклађени дин. изн., 55/2012 - усклађени дин. изн., 93/2012, 47/2013 - усклађени дин. изн., 65/2013 - др. закон, 57/2014 - усклађени дин. изн., 45/2015 -усклађени дин. изн., 83/2015, 112/2015 и 50/2016 – усклађени дин. изн., 61/2017– усклађени дин. изн. и 113/2017), прописане су следеће административне таксе за подношење захтева и издавање дозвола за управљање отпадом:

 

Т А Р И Ф Н И   Б Р О Ј   1

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

                             

Таксa [РСД]

За подношење захтева

310,00

 

 

Т А Р И Ф Н И   Б Р О Ј   1 9 7

ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ

 

Таксa [РСД]

За дозволу за увоз неопасног отпада ради третмана

30.210,00

За дозволу за извоз неопасног отпада

187.320,00

За дозволу за поједине врсте опасног отпада које се могу увозити као секундарне сировине

74.940,00

За дозволу за извоз опасног отпада

60.380,00

За дозволу за транзит опасног отпада

60.380,00

За потврду пријаве прекограничног кретања отпада са листе неопасног отпада за који се не издаје дозвола

5.740,00

За захтев за добијање овлашћења за испитивање отпада

8.830,00

За издавање дозволе за сакупљање отпада

18.730,00

За издавање дозволе за транспорт отпада

18.730,00

За издавање интегралне дозволе за сакупљање и транспорт отпада

31.210,00

За издавање дозволе за складиштење отпада

62.450,00

За издавање дозволе за третман отпада

62.450,00

За издавање дозволе за одлагање отпада

62.450,00

За издавање интегралне дозволе за управљање отпадом

99.900,00

За потврду за изузимање од обавеза прибављања дозволе

2.750,00

За издавање дозволе за сопствено управљање амбалажним отпадом

74.940,00

За издавање дозволе за оператера управљања амбалажним отпадом

49.960,00

За решење о изменама и допунама у дозволама за управљање отпадом

6.240,00

 

Прималац:                Република Србија
жиро рачун:              840-742221843-57
позив на број:          97   57-240

 

КУЛТУРА

Од уторка изложба слика Мие Арсенијевић

14. нов 2019. КУЛТУРА

Од уторка изложба слика Мие Арсенијевић

Ликовна галерија Културног центра Врбаса организује излож...

Дан домаћег филма и у Врбасу

12. нов 2019. КУЛТУРА

Дан домаћег филма и у Врбасу

Филмски центар Србије у сарадњи са ДОКСрбија наставља реа...

У петак позоришна представа "Судбине у магли"

11. нов 2019. КУЛТУРА

У петак позоришна представа "Судбине у магли"

Народна библиотека "Данило Киш" организоваће у петак, 15...

Зборник поезије финалиста ФПМ промовисан на Сајму књига

28. окт 2019. КУЛТУРА

Зборник поезије финалиста ФПМ промовисан на Сајму књига

На 64. Међународном сајму књига у Београду, у петак, 25. ...

Све спремно за II Фестивал драмског стваралаштва за децу

25. окт 2019. КУЛТУРА

Све спремно за II Фестивал драмског стваралаштва за децу

Врбас ће од 28. до 30. октобра бити домаћин II Фестивала ...