У петак IV седница Скупштине општине Врбас

Марјана Мараш, председница Скупштине општине Врбас, заказала за петак, 13. октобар, IV седницу локалног парламента. Одборници ће разматрати 22 тачке дневног реда.

Република Србија Аутономна

Покрајина Војводина Општина Врбас

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС 

Број: 06– 10/2017– I/01

Дана: 03. октобар 2017. године

ВРБАС

П О З И В

На основу члана 43. Статута општине Врбас /„Службени лист општине Врбас“, број 3/2002,5/2002,10/2004,11/2008. 21/2009, 15/2010 и 23/2017 / и члана 67. и 68. Пословника Скупштине општине Врбас  /„Службени лист општине Врбас“, број 11/2004,3/2005, 21/2009.,1/2010, 4/2010 и 16/2010/

С А З И В А М

IV седницу Скупштине општине Врбас

Седница ће се одржати у петак, 13. октобра 2017. године, са почетком у 11.00 часова у сали за седнице Скупштине општине Врбас у Врбасу, у улици Маршала Тита број 89, у сали на IV спрату.

За ову седницу предложен је следећи Дневни ред: 

1. Усвајање записника са  2. и 3.  седнице Скупштине општине Врбас,
2. Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Врбас за 2017. годину на дан 30. јун 2017. године,   3. Предлог  одлуке о обављању комуналних делатности,
4. Предлог одлуке о мањим монтажним и другим објектима привременог карактера на територији општине Врбас,
5. Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Врбас,
6. Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавне агенције за зоохигијену и пољопривреду,
7. Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта,
8. Предлог одлуке о изменама Одлуке о привременим монтажним објектима – билбордима и мегабилбордима на територији општине Врбас,
9. Предлог одлуке о изменама Одлуке о сахрањивању и гробљима,
10. Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о радном времену угоститељских објеката и објеката за приређивање игара за срећу,
11. Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о правима на финансијску подршку породици са децом,
12. Предлог одлуке о прибављању непокретности у јавну својину општине Врбас на катастарској парцели број 6258/2 ко Врбас-град,
13. Предлог одлуке о прибављању непокретности у јавну својину општине Врбас на карастарској парцели број 8351/4 ко Врбас- град,
14. Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о заштити пољопривредног замљишта, усева и засада, пољских путева и канала од пољске штете на подручју општине Врбас,
15. Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о Општинској управи,
16. Предлог Кадровског плана Општинске управе Врбас за 2017. годину,
17. Извештај о реализацији годишњег плана рада Предшколске установе „Бошко Буха“ Врбас за радну 2016/2017. годину,
18. Предлог решења о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Врбас из Врбаса за 2017. годину,
19. Предлог решења о разрешењу Команданта, Заменика команданта, Начелника и чланова Штаба за ванредне ситуације општине Врбас,
20. Предлог решења о именовању Команданта, Заменика команданта, Начелника и чланова Штаба за ванредне ситуације општине Врбас,
21. Предлози Комисије за кадровска, административна питања и радне односе,
22. Питања и предлози

Председник Скупштине општине

  Марјана Мараш

КУЛТУРА

Завршен Равно Село филм фестивал

26. јун 2018. КУЛТУРА

Завршен Равно Село филм фестивал

Други Равно Село филм фестивал завршен је синоћ пројекциј...

Скулптуре Новака Јововића у Нашој галерији

25. јун 2018. КУЛТУРА

Скулптуре Новака Јововића у Нашој галерији

У Нашој галерији Удружења ликовних уметника Врбаса отворе...

Почео II Равно Село филм фестивал

24. јун 2018. КУЛТУРА

Почео II Равно Село филм фестивал

Пројекцијом руског филма "Лед" и певачким наступима Лазар...

Културно лето Змајево

21. јун 2018. КУЛТУРА

Културно лето Змајево

Змајево ће овог лета по четврти пут бити домаћин велике к...

Дунавска соната зове младе музичаре

06. јун 2018. КУЛТУРА

Дунавска соната зове младе музичаре

Фестивал класичне музике на отвореном Дунавска соната поз...