Како до бесплатног боравка у вртићима

Општина Врбас објавила је данас правилник по коме родитељи могу остварити право на беспатан или регресиран боравак деце у вртићима Предшколске установе "Бошко Буха".

Захтеви за остваривање права подносе се од 01. септембра за школску 2017/2018. годину, на шалтеру бр. 9 Општинске управе Врбас.

У складу са Одлуком о правима на финансијску подршку породици са децом, право на беспатан или регресиран боравак деце у вртићима Предшколске установе "Бошко Буха", имају: 

1.1.

Детета без родитељског старања за које није остварено право на дечији додатак у складу са

законом 

Родитељ ослобођен плаћања 100%

Трошкове плаћа буџет Општине 100%

1.2.

Детета са сметњама у развоју за које није остварено право на дечији додатак у складу са законом  

Родитељ ослобођен плаћања 100%

Трошкове плаћа буџет Општине 100%

1.3.

Детета из материјално угрожених породица:

 

 

1.3.1.

Детета из породице која остварује право на новчану социјалну помоћ по прописима о социјалној заштити

Родитељ ослобођен плаћања 100%

Трошкове плаћа буџет Општине 100%

1.3.2.

Детета из породице самохраних родитеља

Родитељ плаћа 50%

Трошкове плаћа буџет Општине  50%

1.3.3.

Корисници дечијег додатка

Родитељ плаћа 50%

Трошкове плаћа буџет Општине 50%

1.3.4.

Треће и свако наредно дете из породице са троје и више деце у случају да сва деца користе услуге ПУ

Родитељ ослобођен плаћања 100%

Трошкове плаћа буџет Општине 100%

1.3.5.

Треће и свако наредно дете из породице са троје и више деце

Родитељ плаћа  50%

Трошкове плаћа буџет Општине 50%

1.3.6.

Детета из породице бораца и војних инвалида

Родитељ ослобођен плаћања 100%

Трошкове плаћа буџет Општине 100%

1.4.

 

У случају да у породици постоји болесно дете које не мора да користи услуге ПУ, регресира се свако дете из исте породице које користи услуге Предшколске установе.

Родитељ плаћа  80%

Трошкове плаћа буџет Општине 20%

 

четврто и свако наредно  дете из породице са четворо и више деце узраста од једне године до поласка у основну школу

Родитељ ослобођен плаћања 100%

Трошкове плаћа буџет Општине 100%

 

 

Родитељи остварују право на басплатан, односно регресиран боравак деце у Предшколској установи само ако је то право утврђено решењем Општинске управе.