Обавештење о донетом решењу о измени дозволе - ПАНЕКО доо

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Врбас
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за заштиту животне средине и енергетски менаџмент
Број: 501-19/2017-IV/07
Датум: 12.09.2017 . године
ВРБАС

ОБАВЕШТЕЊЕ

Општинска управа Врбас, Одељење за заштиту животне средине и енергетски менаџмент је решавајући по Захтеву за измену и допуну услова у Решењу о издавању интегралне дозволе за транспосрт, привремено складиштење и третман неопасног отпада, број 501-23/2015-IV/06 од 15.05.2015. године, а који је поднео оператер „PANECO” доо, ПЈ ЗМАЈЕВО из Змајева, Војвођанска 49, (МБ 21073555; ПИБ 108818623; претежна делатност број 3832- поновна упортеба разврстаних материјала) издало Решење о измени и допуни услова у решењу о издавању интегралне дозволе за транспорт, привремено складиштење и третман неопасног отпада од 07.09.2017. године.

У Решењу о издавању интегралне дозволе за транспорт, привремено складиштење и третман неопасног отпада, број 501-23/2015-IV/06 од 15.05.2015. године, којим се издаје интегрална дозвола за управљање неопасним отпадом и обављање активности транспорта, привременог складиштење и физичког третмана неопасног отпада, регистарског броја 003, мењају се следећи досадашњи услови и замењују другима:

1. укупни капацитета производње који у интегралној дозволи износи и гласи: „максимално 8t/dan, односно 2000 t/god“ у други, и то тако да сада гласи: „максимлно 9t/dan“, односно 2800t/god
2. Број радних дана у постројењу за управљање отпадом који интегралној дозволи гласи: „5 радних дана у недељи“ у друго, и то тако да сада гласи: „6 радних дана у недељи“.
3. Списак отпада којим оператер управља допуњује следећим врстама неопасног отпада класификационих индексних бројева:

 • 02 03 01- муљеви од прања, чишћења, љуштења, центрифугирања и сепарације
 • 02 03 02- отпади од конзерванса
 • 02 03 03- опади од екстрације растварачима
 • 02 03 04- материјали неопходни за потрошњу или обраду
 • 02 03 05- муљеви од третмана течног отпада на месту настајања
 • 02 03 99- отпади који нису другачије специфицирани
 • 02 04 03- муљеви од третмана течног отпада на месту настајања
 • 02 04 99- отпади који нису другачије специфицирани
 • 02 05 02- муљеви од третмана течног отпада на месту настајања
 • 02 05 99- отпади који нису другачије специфицирани
 • 02 06 01- материјали неподобни за потрошњу или обраду
 • 02 06 02- отпади од конзерванса
 • 02 06 03- муљеви од третмана течног отпада на месту настајања
 • 02 06 99- отпади који нису другачије специфицирани
 • 02 07 01- отпади од прања, чишћења и механичког третмана сировог материјала
 • 02 07 02- отпад од дестилације алкохола
 • 02 07 03- отпад од хемијског третмана
 • 02 07 04- материјали неподобни за потрошњу или обраду
 • 02 07 05- муљеви од третмана течног отпада на месту настајања
 • 02 07 99- отпади који нису другачије специфицирани
 • 20 01 08- биоразградиви кухињски и отпад из ресторана
 • 20 03 01- мешани комунални отпад
 • 20 03 02- отпад од пијаца
 • 20 03 99- комунални отпади који нису другачије специфицирани

Ово Обавештење се издаје у складу са чланом 58. Закона о управљању отпадом („Службени гласник Републике Србије“, број 36/2009, 88/2010 и 14/2016).

По овлашћењу Начелника,
Руководилац Одељења,

Маја Бјекић

 

 

КУЛТУРА

Дунавска соната зове младе музичаре

06. јун 2018. КУЛТУРА

Дунавска соната зове младе музичаре

Фестивал класичне музике на отвореном Дунавска соната поз...

Отворена изложба слика Петра Шушулића

28. мај 2018. КУЛТУРА

Отворена изложба слика Петра Шушулића

У Галерији Удружења ликовних уметника Врбаса - УЛУВ, отво...

Александар Габона победник 50. ФПМ

27. мај 2018. КУЛТУРА

Александар Габона победник 50. ФПМ

Победник 50, јубиларног Фестивала поезије младих је песни...

Пријем за финалисте Фестивала поезије младих

25. мај 2018. КУЛТУРА

Пријем за финалисте Фестивала поезије младих

За десет финалиста 50. Фестивала поезије младих данас је ...

Почео 50. Фестивал поезије младих

23. мај 2018. КУЛТУРА

Почео 50. Фестивал поезије младих

Подсећањем на имена свих 49 досадашњих лауреата, синоћ је...