САЈАМ ОБРАЗОВАЊА 2021.

Подршка малим матурантима и будућим студентима у њиховом избору школе односно факултета је од велике важности. Помоћ у професионалној оријентацији ученицима завршних разреда основних и средњих школа у доношењу одлуке о избор школе и свог потенцијално будућег позива и занимања пружају стручни сарадници, али и Сајам образовања. Школске 2020/2021. године основно школовање завршава 395 ученика, а 350 ученика завршава средњу школу.

Сајам образовања је идеалан начин презентовања и промовисања школа и факултета, који ће кроз припремљен материјал о начину рада, могућностима које пружају, образовним профилима које нуде, дати ученицима и будућим студентима адекватне информације које су им неопходне приликом избора. Свакако, епидемиолошка ситуација која тренутно влада, изискује да овогодишњи Сајам образовања буде у онлајн форми, што нам ускраћује додатну интеракцију између младих и представника школа/факултета.

Међутим, имајући у виду такав недостатак комуникације, учесници овогодишњег Сајма образовања су се потрудили и за младе обезбедили адекватан материјал (видео, презентације, и сл.) који ће их боље упознати са могућностима, условима и начином рада дате школе, односно факултета.

Овогодишњи онлајн Сајам образовања у Врбасу задобио је интересовање многих школа и факултета. На овогодишње учешће пријавиле су се следеће школе/факултети, чији садржај и припремљени материјал можете видети кликом на означено место:

 

За генерације ђака често је један од најтипичнијих призора био онај у којем наставница или наставник са дневником испод руке напуштају зборницу. Те слике сада полако одлазе у прошлост.

Дигитализација је отпочела у школама пре две године увођењем електронских дневника, али је то, по свему судећи, и даље веома дугачак пут на којем је потребно направити много корака.

Школску 2020/2021. година је обележио формат онлајн наставе.Предности и недостаци онлајн наставе су апострофирани више пута,Сајам образовања је прилика да се нагласе могућности које овакав вид наставе пружа. Наставницису предузели низ активности у онлајн окружењу користећи ИKТ, а које су утицале на идентификацију предности овог вида наставе, где се између осталог наводи као предност: комуникација, развијање дигиталних вештина наставника и ученика, успешност наставе, као и садржаји који се нуде ученицима у овом онлајн окружењу.

Готово све школе су изабрале платформу Гугл учионице као примарну за извођење онлајн наставе и уз њу користили и следеће платформе: Google classroom, Microsoft Teams, Zoom, RTS planeta.

ОШ “Бранко Радичевић“ из Савиног Села је користила и следеће платформе које су код ученика изазвале посебно интересовање и то наводе као примере добре праксе:

Kahoot - апликација за групни рад са ученицима, платформа за креирање видео анимација и текстуалних прича, асоцијација, квизова и слично.

Wordwall - апликација која омогућава креирање различитих наставних материјала са већ постојећом базом радова наставника и која пружа могућност ученицима да сами стварају и креирају садржаје.

Edmondo - платформа са различитим алатима за учење на даљину.

Основна школа „Светозар Милетић“ из Врбаса је као најбољу платформу оценила Microsoft Teams платформу која нуди могућност како групног ћаскања, тако и приватне комуникације између наставника и ученика, што омогућава ученицима консултације са предметним наставником у сваком моменту. То ствара осећај поверења и сигурности.

На питање о могућностима које је онлајн настава пружила у односу на традиционалан начин извођења, школе су се усагласиле да је коришћењем онлајн платформи за учење на даљину, побољшана информатичка писменост како ученика, тако и наставника, да су добили више временске и просторне флексибилности и могућности коришћења више интерактивних садржаја и различитих медија.

Употреба онлине алата:

+ Наставници/це и ученици имају могућност коришћење различитих онлине алата и апликација за учење и обраду наставних јединица, са којима нису имали могућност да се упознају у дасадашњем току наставе. Ови алати и апликације нуде различите могућности - прављење квизова и анкета, тимски раду у издвојеним собама,коришћење различитих линкова, видеа и четова у настави, итд.
Ученици имају већу самосталност у учењу у односу на традиционални начин учења - већа је могућност самосталог одабира литературе за обраду градива, самостално долажење до одговора на одређена питања, самостално одређивање динамике учења.

Самоусмереност у учењу може бити проблем за ученике који нису навикли на самосталнст у учењу, па одсуство насвника/це који пажљивије надгледа процес рада и редовнију динамику учења може бити проблем за ове ђаке и престављати отежавајућу околност и неефикасан начин учења.

Укљученост ученика:

+ Онлине настава може повећати активност ученика који су стидљиви и повучени у традиционалном начину извођења наставе, јер у онлине настави нема јавног и визуелног наступа који могу бити стресни за повучене и стидљиве ученике.

– Онлине настава може код ученика да пробуди осећај изолованости, издвојености или чак опуштености у праћењу наставе. Интеракција је смањена, често је и веома тешко доћи на ред за питање. Свако мора сачекати свој ред, јер ако би сви причали у глас, ништа се не би чуло. Овакав облик наставе може за последицу имати самањену мотивације за учење.

Свакако, настава на даљину је како ученике, тако и наставнике извукла из зоне комфора, који су разменом информација и искустава успели да се снађу, испуне све рокове, да се мењају, мотивишу једни друге, да помажу једни другима како би наставни процес текао колико толико несметано у тако измењеним условима какве је ситуација са пандемијом изазвала.

Препоруке из личних искустава наставника:

 • Преоптерећеност родитеља млађих ученика (задаци се шаљу преко вибер група па како бих задала домаћи задатак, морам прво да обрадим тему, тако да писана објашњења граматике, вокабулара, визуелне, гласовне поруке и аудио клипове предајем родитељима, који затим та објашњења читају деци и пуштају им снимке, што је за запослене родитеље двоје или више деце, изузетно напорно.
 • Водити рачуна о задацима које осмишљавамо, јер је проблем знато продужено време пред екранима и за наставнике и за децу, па и за родитеље деце млађег школског узраста.
 • Требало би водити рачуна да деца не буду превише оптерећена и у том смислу постоји сарадња наставника и учитеља, свих наставника око једог одељења.
 • Одељењске старешине треба чешће да размењују информације о оптерећености задацима, како би указали колегама на обим задатака.
 • Тестови нису валидни, јер ученици могу да ослоне на уџбеник, вршњаке.
 • Kасне домаћи задаци и по један дан, а предати су на време, проблеми са протоком информација, ово се често дешава у гугл учионицама.
 • Преоптерећеност ученика је већа због споријег ритма часова и одложених домаћих задатака.
 • Препорука да домаћи задаци, бар за наставне предмете који нису део пријемног испита код осмог разреда буду мањег обима.
 • Тестирање преко учионице треба да буде са одложеним слањем радова због различитих капацитета породица- користити могућност за самопроцењивање (лична самопроцена успешности ученика).
 • У породицама већином има више ученика на један рачунар, водити рачуна о могућностима породице.
 • Ученицима који имају само телефон као комуникацијски канал, треба дати више времена да се прикључе платформама.
 • Не инсистирати да одговарају на одређеном писму, свима су различити оперативни системи на телефонима/смартовима, а неки ученици немају подешену ћирилицу као фонт у својим личним компјутерима.
 • Тестирања у онлајн учионицама су стресна за већину ученика.

Поред добијених података могу бити добра полазна основа Тиму за самовредновање рада школе за све области квалитета рада установе: програмирање, планирање и извештавање, настава и учење, образовна постигнућа ученика, подршка ученицима, етос и организација рада школе, управљање људским и материјалним ресурсима, међу којима су највише овим истраживањем обухваћене следеће области: подршка ученицима, етос и организација рада школе, управљање људским и материјалним ресурсима у исказима наставника.

 

КУЛТУРА

"Чувари баштине Врбаса"

26. окт 2021. КУЛТУРА

"Чувари баштине Врбаса"

Градски музеј Врбаса, уз подршку Министарства културе и и...

"Lingua Pannonica" у Градском музеју

25. окт 2021. КУЛТУРА

"Lingua Pannonica" у Градском музеју

Непрофитна организација "Центар културног развоја" органи...

Јован Арамбашић победник Јесењег ликовног салона

21. окт 2021. КУЛТУРА

Јован Арамбашић победник Јесењег ликовног салона

Удружење ликовних уметника Врбаса, поводом обележавања Да...

Резултати конкурса "Дете је дете да га волите и разумете"

21. окт 2021. КУЛТУРА

Резултати конкурса "Дете је дете да га волите и разумете"

Јавна библиотека "Данило Киш" саопштила је резултате лите...

Расписан конкурс за нову излагачку сезону

11. окт 2021. КУЛТУРА

Расписан конкурс за нову излагачку сезону

Ликовна галерија Културног центра Врбаса расписала је кон...