У складу са Законом о републичким административним таксама („Службени гласник РС”, бр. 43/2003, 51/2003 - испр., 61/2005,101/2005 - др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - усклађени дин. изн., 55/2012 - усклађени дин. изн., 93/2012, 47/2013 - усклађени дин. изн., 65/2013 - др. закон, 57/2014 - усклађени дин. изн., 45/2015 -усклађени дин. изн., 83/2015, 112/2015 и 50/2016 – усклађени дин. изн., 61/2017– усклађени дин. изн. и 113/2017, 3/2018-испр.,50/2018- усклађени дин. изн., 95/2018, 38/2019-усклађени дин. изн.,86/2019, 90/2019-испр., 98/2020- усклађени дин. изн., 144/2020 и 62/2021- усклађени дин. изн.), прописане су следеће административне таксе за: 

Т А Р И Ф Н И   Б Р О Ј   1 9 2,   1 9 3   И   1 9 4

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

                             

Таксa [РСД]

За захтев за издавање интегрисане дозволе

163.240,00

За захтев заинтересоване јавности за израду и достављање копије захтева за издавање интегрисане дозволе

4.370,00

За захтев заинтересоване јавности за израду и достављање копије нацрта интегрисане дозволе

4.370,00

За захтев за ревизију дозволе на захтев оператера

65.300,00

За захтев за ревизију услова у дозволи

43.530,00

За захтев за продужење важности интегрисане дозволе на захтев оператера

65.300,00

За захтев за престанак важења интегрисане дозволе на захтев оператера

43.530,00

 

Т А Р И Ф Н И   Б Р О Ј   9

ИЗРАДА РЕШЕЊА

                             

Таксa [РСД]

За решење

570,00

 

 

Прималац:                Република Србија
жиро рачун:              840-742221843-57
позив на број:          97   57-240

  

  

 

 

КУЛТУРА

Све спремно за Невенов фестивал деце песника

29. мај 2023. КУЛТУРА

Све спремно за Невенов фестивал деце песника

Жири 34. Невеновог фестивала деце песника у Савином Селу ...

Отворен 55. Фестивал поезије младих

24. мај 2023. КУЛТУРА

Отворен 55. Фестивал поезије младих

У Врбасу је отворен 55. Фестивал поезије младих.

"Шешири из колекције Музеја Војводине" у Градском музеју Врбаса

16. мај 2023. КУЛТУРА

"Шешири из колекције Музеја Војводине" у Градском музеју Врбаса

Први програм овогодишње манифестације "Музеји за 10" - из...

Врбас део манифестације Музеји за 10

15. мај 2023. КУЛТУРА

Врбас део манифестације Музеји за 10

Градски музеј Културног центра Врбаса и ове године биће д...

Утврђен програм Фестивала поезије младих

12. мај 2023. КУЛТУРА

Утврђен програм Фестивала поезије младих

Савет Фестивала поезије младих, који ће се ове године одр...