Укупно пријава забележених на Систем48:  2383
Са циљем решавања комуналних и других проблема грађана, а који су у надлежности општинских служби и јавних предузећа чији је оснивач општина Врбас, Општинска управа Врбас је имплементирала Систем48, односно систем за пријаву и евидентирање проблема.
  • Проблем се може пријавити током 24 сата 365 дана годишње
  • У случају потребе, дежурне службе јавних предузећа излазе на терен
  • У року од 48 сати се добија одговор о статусу решавања Вашег проблема

ПРИЈАВА ПРОБЛЕМА

Пријавите проблем, достављајући нам што више детаља и информација како бисмо били у прилици да ефикасније решимо проблем.
За преглед, допуне и ажурирање претходних пријава користите формулар "Провера статуса".

ПРОВЕРА СТАТУСА ПРИЈАВЕ

Увид у статус пријављеног проблема као и преглед архиве Ваших претходних пријава.


Пријаву комуналних и других проблема из надлежности општинске управе и јавних предузећа чији је оснивач општина Врбас можете извршити на један од следећих начина:

  • преко интернет портала општине Врбас
  • телефоном на број 021/706-310
  • лично ( на шалтеру у згради општине)
  • од 1. маја 2014. у функцији је број телефона дежyрних инспекцијских служби:
    064 805 3132

Информације о статусу пријављеног проблема можете проверити пријавом на Систем48 (Провера статуса пријаве) користећи параметре (ИД пријаве) које добијете приликом саме пријаве проблема. Поред тога, проверу можете извршити и телефоном, позивом референта Систем48, на број 021/706-310.

Систем48 - Општина Врбас