pdf Обавештење о донетом решењу о процени утицаја затеченог стања на животну средину изведеног пројекта: Станица за снабдевање горивом за сопствене потребе, на локацији у Савином Селу, ПЦ „АГРАР“ из Савиног Села

на катастарским парцелама 1159/21 и 1160/3 к.о. Савино Село, са правом својине уписане у корист „CARNEX“ d.o.o. из Врбаса, Ул. Кулски пут 26 у уделу 1/1, носиоца пројекта „CARNEX“ d.o.o. из Врбаса, Кулски пут 26