ВОЗ - Ред вожње

Станични ред вожње
Железничка станица Врбас (тел. 021.706.707)

ПОЛАЗАК

voz polazak za dolazak tarif. rang
341 04:13 BEOGRAD 06:29 B
4400 05:10 SUBOTICA 06:40 P
6450 05:37 SOMBOR 06:57 P
2401 05:40 BEOGRAD 08:09 P
541 07:06 BEOGRAD 09:20
436 07:37 SUBOTICA 09:01 B
4402 07:57 SUBOTICA 09:28 P
6452 08:57 SOMBOR 10:17 P
2403 08:58 BEOGRAD 11:31 P
344 09:34 PRAHA Hl.n. 22:21
2400 11:05 SUBOTICA 12:30 P
2405 12:12 BEOGRAD 14:49 P
342 12:12 BUDAPEST KELETI PU. 18:04
6454 12:20 SOMBOR 13:42 P
2402 13:50 SUBOTICA 15:20 P
4401 14:42 NOVI SAD 15:22 P
343 15:45 BEOGRAD 17:50
2404 16:18 SUBOTICA 18:02 P
2407 17:16 BEOGRAD 19:49 P
6458 17:17 SOMBOR 18:37 P
345 18:28 BEOGRAD 20:36
4451 18:37 NOVI SAD 19:15 P
4404 20:00 SUBOTICA 21:25 P
437 20:03 BAR 08:42 B
542 20:57 SUBOTICA 22:15
4403 21:02 NOVI SAD 21:42 P
6460 21:05 SOMBOR 22:30 P
4406 22:58 SUBOTICA 00:20 P
340 23:31 WIEN WESTBF 08:58 B
4405 23:54 NOVI SAD 00:32 P
B/Ex - Brzi voz
P
- Putnicki voz
IC
- Inter City voz

 

ДОЛАЗАК

voz dolazak iz polazak tarif. rang
341 04:12 WIEN WESTBF 18:50 B
6451 05:04 SOMBOR 03:40 P
4400 05:08 NOVI SAD 04:29 P
2401 05:33 SUBOTICA 04:05 P
541 07:04 SUBOTICA 05:45 IC
436 07:36 BAR 18:55 B
4402 07:56 NOVI SAD 07:13 P
6453 08:30 SOMBOR 07:10 P
2403 08:52 SUBOTICA 07:20 P
344 09:32 BEOGRAD 07:20 IC
2400 11:04 BEOGRAD 08:43 P
6455 11:52 SOMBOR 10:30 P
2405 12:02 SUBOTICA 10:21 P
342 12:11 BEOGRAD 10:00 IC
2402 13:49 BEOGRAD 11:05 P
4401 14:41 SUBOTICA 13:00 P
343 15:44 BUDAPEST KELETI PU. 10:05 IC
2404 16:14 BEOGRAD 13:30 P
6459 17:00 SOMBOR 15:40 P
2407 17:13 SUBOTICA 15:45 P
4450 18:13 NOVI SAD 17:34 P
345 18:26 PRAHA Hl.n. 05:39 IC
4404 19:54 NOVI SAD 19:15 P
437 19:59 SUBOTICA 18:36 B
6461 20:36 SOMBOR 19:10 P
4403 20:51 SUBOTICA 19:20 P
542 20:56 BEOGRAD 18:30 IC
4406 22:57 NOVI SAD 22:19 P
340 23:30 BEOGRAD 21:25 B
4405 23:53 SUBOTICA 22:20 P

 

Извор података: Железнице Србије