АУТОБУС - ред вожње

Јавно предузеће за превоз путника „Врбас“
Телефон: 021.706.638

радним данима

Врбас – Нови Сад
04.35,
04.55 преко Деспотова,
05.00, 05.25, 06.00, 06.20, 07.20, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
11.45 преко Деспотова,
12.20,
13.00 до Сремске Каменице,
13.55, 14.15, 15.00, 16.00, 17.00,
17.00 преко Деспотова,
18.00, 18.30, 19.00, 20.00

Нови Сад – Врбас
05.45, 06.10, 07.00, 08.00, 08.55, 10.00, 10.45, 12.00, 13.00, 14.00,
14.15 преко Деспотова,
14.30, 15.00, 15.50, 16.30, 17.00, 17.30, 18.20, 19.00, 19.30,
19.45 преко Деспотова,
21.00, 22.30

Врбас – Равно Село
04.55 преко Деспотова,
05.30, 06.25, 08.30, 11.00,
11.45 преко Деспотова,
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.00 преко Деспотова,
19.30, 22.30

Врбас – Савино Село
04.55, 05.30, 06.20, 07.20, 08.30, 10.40, 11.00, 11.45, 12.30, 13.20, 14.00, 14.30, 15.30, 17.00, 18.00, 19.30, 20.30, 22.30

Врбас – Мали Иђош
06.00, 07.30, 10.00, 12.40, 13.20, 14.15, 19.20, 22.20

Врбас – Кула
06.20, 06.40, 07.00, 12.30, 12.45, 13.40, 18.10, 18.40, 18.50 - само током школске године

Врбас – Турија ---- 14.20

суботом и недељом

Врбас – Нови Сад ---- 05.25, 08.00, 10.00, 13.00, 13.55, 16.00, 17.00 преко Деспотова, 18.00, 20.00
Нови Сад – Врбас ---- 07.00, 10.00, 12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.20, 19.00, 19.45 преко Деспотова, 22.30
Врбас – Равно Село ---- 06.25, 08.30, 11.00, 14.30, 17.00 преко Деспотова, 19.30, 22.30
Врбас – Савино Село ---- 06.20, 08.30, 11.00, 14.30, 17.00, 19.30, 22.30
Врбас – Мали Иђош ---- 07.30, 14.15, 19.20, 22.20ГРАДСКЕ ЛИНИЈЕ

Мепол – Аутобуска станица – шећерана Бачка

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Мепол

05.20

06.15

09.10

 

12.15

13.15

 

 

16.10

18.40

 

21.15

АС

05.30

06.30

09.15

11.45

12.25

13.25

14.45

15.45

16.15

18.50

20.45

21.25

Бачка

05.50

06.50

09.33

11.55

12.40

13.40

14.55

15.55

16.30

19.00

20.55

21.40

 

Шећерана Бачка – Аутобуска станица - Мепол

 

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Бачка

06.00

07.00

09.30

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

16.30

19.00

21.00

22.00

АС

06.10

07.10

09.40

12.10

13.10

14.10

15.10

16.10

16.40

19.10

21.10

22.10

Мепол

06.15

07.15

09.50

12.15

13.15

14.15

15.15

16.15

16.50

19.15

21.15

22.15

РЕЖИМ ОДРЖАВАЊА ЛИНИЈЕ : радним данима, а поласци под редним бројевима 1, 2, 3, 6, 10, 12, 13, 14, 18, 22 и 24 саобраћају и викендом

 

Аутобуска станица – Општа болница Врбас

 

1.

2.

3.

4.

5.

6

7.

8.

9.

10.

11.

12.

АС

05.40

06.40

06.50

08.00

08.50

10.00

11.00

12.00

12.50

13.50

15.50

18.50

ОБВ

05.50

06.50

07.00

08.10

09.00

10.10

11.10

12.10

13.00

14.00

16.00

19.00

 

Општа болница Врбас – Аутобуска станица

 

13

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

ОБВ

05.50

07.10

08.10

09.00

10.10

11.10

12.10

13.00

14.00

16.00

19.00

АС

06.00

07.20

08.20

09.10

10.20

11.20

12.20

13.10

14.10

16.10

19.10

РЕЖИМ ОДРЖАВАЊА ЛИНИЈЕ : радним данима, а поласци под редним бројевима 1, 4, 10, 11, 12, 13, 15, 21 и 23 саобраћају и викендом